a small decorated building or temporary structure, usually in a garden, with a roof or tent top and open sides :

Bạn đang xem: Gazebo là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bigbiglands.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


a small, often decorated shelter with no walls, usually in an open space, where people rest & relax
Bonelli park facilities include vehicle camp sites, trails for hiking, biking và horsebaông chồng riding, play equipment, gazebos, and group rental picnic areas.
It has rows of bleachers located along its south side and has long contained a small gazebo on its east side.
Facilities include: public toilets, playground equipment, barbecues, drinking fountains and two gazebos.
It includes: walls, fences, paving, gardening tools, outdoor lighting, water features, fountains, garden furniture, garden ornaments, gazebos, garden buildings, pond liners.
The plaza is a trapezoidal park with a belt of trees all around the periphery & a gazebo/bandstand at the center.
The original sundial was placed in the center of the axis & two trellised archways và a gazebo were reconstructed khổng lồ complete the design.
The garden includes an educational amphitheater, habitat, sensory and xeriscape gardens, two gazebos, a patio, và a water feature with natural filtration.
The roông xã gardens, waterfalls, gazebos, amphitheater and rustic cement bridges have sầu survived virtually intact.
The suspension bridge built by the army in the 1980s on behalf of the country park lies just below the weir beside the ruined gazebo.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Tiêm Iv Là Gì ? Ký Hiệu Viết Tắt Các Đường Dùng Thuốc

*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *