*

Bạn đang xem: Giá thành tiếng anh là gì


Về bigbiglands.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm:


Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán thù tài chính

Đây là rất nhiều từ bỏ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù tài thiết yếu đặc biệt.

Sinc viên kế toán nên biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Ngulặng tắc doanh nghiệp là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi8. Capital expenditure: giá thành đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phân phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu lại rượu cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần14. Carriage: Ngân sách chi tiêu vận chuyển15. Carriage inwards: Chi phí vận động hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi phí chuyển động sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn sản phẩm lưu khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng so với lưu chuyển khoản mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô cứng toán27. Company accounts: Kế toán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các bề ngoài kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguim tắc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá cả chế biến36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp chi phí37. Cost application: Sự phân bổ chi phí38. Cost concept: Ngulặng tắc giá bán phí kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguim giá chỉ hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần chiết khấu tất cả tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu lại động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp bớt dần61. Straight-line method: Phương pháp con đường thẳng62. Direct costs: Chi tiêu trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng phân tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô giòn lý gia sản cố kỉnh định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các hiệ tượng bút toán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước80. Factory overhead expenses: Chi phí thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần call lắp thêm nhất85. Fixed assets: Tài sản nỗ lực định86. Fixed capital: Vốn thế định87. Fixed expenses: Định chi phí / Ngân sách thế định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí tổn định kỳ sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản giá thành tkhô nóng toán99. Imprest systems: Chế độ trợ thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Ngân sách con gián tiếp103. Installation cost: Chi tiêu lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued nội dung capital: Vốn CP phạt hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách phân phối theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật cam kết chung112. Journal entries: Bút ít toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Cửa Hàng chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao toán thù bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính tkhô giòn khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng thanh khô toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương pháp tiếng máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá bán vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguim đồ vật liệu129. Money mesurement concept: Nguyên ổn tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây viết tân oán mở màn doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi gây ra từ nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP quá mức148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp quan sát và theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh hao toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ dùng chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu bao gồm tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: giá cả khởi lập163. Prepaid expenses: giá thành trả trước164. Private company: chúng tôi tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo giai đoạn công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Ngân sách chi tiêu sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản kết quả
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *