Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng mê mẩn chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo do tia đắm say với phương diện gương bởi 30o. Hãy vẽ tiếp tia bức xạ và tính góc làm phản xạ.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

*

Lời giải:

+ Vẽ pháp tuyến đường IN vuông góc với gương phẳng.

+ Vẽ tia phản xạ IR phía bên trong cùng phương diện phẳng cùng với tia tới và pháp con đường tại điểm tới, sao cho góc tới i bằng góc phản xạ i’: i = i’.

+ Xem hình mẫu vẽ 4.1a

+ bởi SI phù hợp với mặt gương góc 30o nên góc cho tới i = 90 – 30 = 60o.

Suy ra: góc phản xạ i’ = i = 60o.

*

Bài 4.2 trang 12 SBT thứ Lí 7

Chiếu một tia sáng sủa lên một gương phẳng ta thu được một tia bức xạ tạo với tia cho tới một góc 40o. Góc tới có giá trị làm sao sau đây?

A. 20o

B. 80o

C. 40o

C. 60o

Lời giải:

Đáp án: A

Ta tất cả tia bức xạ tạo với tia cho tới một góc 40o, mà lại góc sự phản xạ và góc tới đều bằng nhau nên quý giá của góc cho tới là: 40 : 2 = 20o

Bài 4.3 trang 12 SBT thiết bị Lí 7

Chiếu một tia sáng ham mê lên một gương phẳng (hình 4.2)

*

a. Vẽ tia bội phản xạ.

b. Vẽ một vị trí để gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm hướng ngang từ trái sang trọng phải.

Lời giải:

a) Vẽ tia bội nghịch xạ:

*

Trong mặt phẳng tới:

- Dựng pháp tuyến IN tại điểm cho tới I.

- Ta sử dụng thước đo góc nhằm đo góc tới 

*

- Từ kia vẽ tia IR không giống phía cùng với tia tới say đắm bờ là pháp tuyến đường IN sao cho 

*

Vậy tia IR là tia phản nghịch xạ cần vẽ.

b) Vị trí để gương như hình 4.2b.

*

Cách vẽ:

Vì tia bức xạ IR phải được đặt theo hướng nằm ngang chiều từ bỏ trái sang đề nghị theo yêu cầu việc nên:

+ Đầu tiên ta vẽ tia sự phản xạ IR như đề bài bác đã cho.

+ Pháp con đường IN luôn luôn là tia phân giác của 

*
, do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc 
*
.

+ Đường phân giác IN này luôn luôn vuông góc cùng với gương trên điểm cho tới I. Bắt buộc ta khẳng định được vị trí của mặt gương bằng phương pháp quay gương làm thế nào cho mặt gương vuông góc cùng với IN. Đây là địa điểm gương đề nghị xác định.

Bài 4.4 trang 12 SBT thiết bị Lí 7

Một gương phẳng bỏ trên mặt bàn ở ngang, sát một bức tường thẳng đứng (hình 4.3). Dùng đèn pin sạc chiếu một tia sáng sủa lên gương (lấy một miếng bìa khoét 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để sản xuất tia sáng) làm sao cho tia phản xạ gặp mặt bức tường. Hãy vẽ nhì tia tới mang lại hai tia làm phản xạ chạm chán bức tường ở và một điểm M.

*

Lời giải:

Muốn giành được 2 tia tới mang đến hai tia phản xạ cùng tới điểm M bên trên tường thì ta phải chuyển đổi vị trị của đèn sao cho từng vị trí kia ứng với cùng một tia tới SI cho tia sự phản xạ IM.

Xem thêm: The Origin Of " Press F To Pay Respect Là Gì, Meme Đầy Tôn Nghiệm Press F To Pay Respect Là Gì

* biến hóa vị trí đèn để có tia SI, địa chỉ này được khẳng định như sau:

+ đem điểm cho tới I bất kỳ trên gương, nối yên ổn ta được tia bức xạ IM.

+ Vẽ pháp tuyến đường IN1 tại điểm tới, rồi vẽ góc tới 

*
 bằng góc phản xạ 
*
 nghĩa là: 
*
. Ta xác minh được tia tới S1I cũng chính là vị trí đặt đèn pin.

* giống như như vậy ta vẽ được tia tới S2K ứng với địa chỉ thứ hai của đèn pin.

*
 

Bài 4.5 trang 13 SBT trang bị Lí 7

Chiếu một tia sáng si mê lên một gương phẳng, ta nhận được một tia bức xạ IR chế tác với tia tới một góc 60o (hình 4.4). Tìm cực hiếm của góc cho tới i và góc sự phản xạ r.

*

A. I = r = 60o

B. I = r = 30o

C. I = 20o, r = 40o

D. I = r = 120o

Lời giải:

Đáp án: B

Ta tất cả tia sự phản xạ IR chế tạo ra với tia cho tới một góc 60o, nhưng góc cho tới lại bằng góc làm phản xạ bắt buộc gía trị góc tới bởi góc phản xạ bằng: i = r = 60:2 = 30o

Bài 4.6 trang 13 SBT đồ dùng Lí 7

Chiếu một tia sáng sủa vuông góc cùng với một phương diện gương phẳng. Góc bức xạ r có mức giá trị nào sau đây?

A. R = 90o

B. R = 45o

C. R = 180o

D. R = 0o

Lời giải:

Đáp án: D

Vì khi chiếu tia cho tới vuông góc một phương diện phẳng gương, tia tới trùng cùng với pháp tuyển, góc tới bởi góc phản bội xạ bởi 0.

Bài 4.7 trang 13 SBT thứ Lí 7

Chiếu một tia sáng si mê theo phương nằm theo chiều ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta chiếm được tia sự phản xạ theo phương trực tiếp đứng. Góc SIM tạo do tia SI cùng mặt gương có giá trị như thế nào sau đây?

*

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o

Lời giải:

Chọn B.

*

Chiếu một tia sáng si mê theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5a, ta thu được tia sự phản xạ theo phương thẳng đứng, nó vẫn vuông góc với tia cho tới SI chế tác thành góc 90o

*

Theo định điều khoản phản xạ tia nắng ta có:

*

Bài 4.8 trang 13 SBT thứ Lí 7

Chiếu một tia sáng đê mê lên một gương phẳng, tia bức xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Phương diện gương

B. Khía cạnh phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

C. Mặt phẳng vuông góc cùng với tia tới

D. Phương diện phẳng tạo vày tia tới cùng pháp đường với gương làm việc điểm tới

Lời giải:

Đáp án: D

Khi chiếu một tia sáng đắm đuối lên một gương phẳng tia bức xạ thu được phía bên trong mặt phẳng tạo bởi vì tia tới cùng pháp tuyến đường với gương nghỉ ngơi điểm tới.

Bài 4.9 trang 13 SBT thiết bị Lí 7

Một tia tới tạo ra với mặt gương một góc 120o như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị làm sao sau đây?

*

A. R = 120o

B. R = 60o

C. R = 30o

D. R = 45o

Lời giải:

Đáp án: C.

*

Kẻ pháp tuyến đường IN vuông góc với khía cạnh phẳng gương tạo với gương một góc 90o (hình 4.6a).

Ta có:

*

Do góc tới bằng góc làm phản xạ buộc phải góc phản bội xạ: r = i = 30o.

Bài 4.10 trang 14 SBT đồ dùng Lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 đặt tuy nhiên song cùng với nhau, mặt sự phản xạ quay vào nhau. Tia tới ham mê được chiếu lên gương G1phản xạ một lần trên gương G1 và một đợt trên gương G2 ( hình 4.7). Góc tạo do tia tới SI cùng tia phản bội xạ sau cùng trên gương G2 có cực hiếm nào sau đây?

*

A. 0o

B. 60o

C. 45o

D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

*

Giả sử tia cho tới là SI có góc cho tới là:

*

Định vẻ ngoài phản xạ trên gương G1:

*

Do nhị gương đặt song song với nhau cần pháp con đường IN nghỉ ngơi gương G1 và pháp đường RN’ ở gương G2 song tuy nhiên với nhau, tia sự phản xạ ở G1 chính là tia tới sống gương G2:

*

Định luật pháp phản xạ trên gương G2:

*

Từ (1) cùng (2) ta có:

*

Vì nhị góc này so le trong phải SI // RK. đề xuất góc tạo do tia tới SI và tia phản nghịch xạ ở đầu cuối trên gương G2 có cực hiếm 0o.

Bài 4.11 trang 14 SBT đồ dùng Lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt bức xạ quay vào nhau. Tia tới ham được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi trên gương G2. Góc tạo do tia tới SI và tia phản xạ sau cùng trên gương G2 có cực hiếm nào sau đây?

*

A. 180o

B. 60o

C. 45o

D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

*

Do nhị gương để vuông góc cùng với nhau phải hai pháp con đường IN1 và JN2 cũng vuông góc cùng với nhau.

Định hiện tượng phản xạ tại gương G1:

*

Định nguyên tắc phản xạ tại gương G2:

*

Tam giác IJN vuông tại N:

*

→ Tia cho tới SI tuy nhiên song cùng với tia phản xạ JR. Góc tạo vì tia cho tới SI và tia bội phản xạ cuối cùng trên gương G2 có cực hiếm 180o.

Bài 4.12 trang 14 SBT đồ dùng Lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt bức xạ quay vào với nhau và tạo nên với nhau một góc α (hình 4.9). Tia tới say mê được chiếu lên gương G1 lần lượt sự phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc cho tới trên gương G1 bằng 30o. Tìm góc α nhằm tia tới trên gương G1 và tia sự phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *