1. Tính: ,4.2 12 . 10 22 5 3 15 15 15 21 10 _ 31 14 + 14 - 14 2. Tính (theo mẫu): c) 2 7 VA 5 , 4 b) 777 + 77 11 3 ,, 6 , 5 d) 777 + 77 13 2 15 44 33 + 33 . 5 7 _ 5 ,7x3 Mâu: 777 + — = 7-- + - 12 4 12 4 x3 J5 21 12 + 12 12 26 5 + 21 12 65 26 : 26 : 12 59 33 77 26 13 6 bài bác 115. PHÉP CỘNG PHÂN số (tiếp theo) . 4 14 77- + £- = 777 + 35 7 35 , , 4 , 5 _ 4 X 7 77 + 777 = ~ , 3 21 3x7 1x5 4 5 9 7x5 - 35 35 = 35 5 28 5 33 + = h — — 21 21 21 21 11 7 Một người công nhân hái cà phê, tuần đầu tiên hái được -ị tấn, tuần sản phẩm 4 z V 1 X nhì hái được tấn, tuần thứ ba hái được 4 tấn. Hỏi sau ba tuần 5 3 bạn công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê ? cầm tắt bài bác giải Sau 3 tuần bạn công nhân hái được là: 1 2 1 _ 1x5x3 4 + 5 + 3 ’ 4x5x3 + 2x4x3 1x4x5 + 5x4x3 15 24 20 60 + 60 + 60 3x4x5 59 60 (tấn) n, -7 59 X Đáp so: — tung 60

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 115

Các bài học tiếp theo

bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một số trong những

Các bài học trước

bài bác 114: Phép cộng phân sốBài 113: luyện tập chungBài 112: luyện tập chungBài 111: luyện tập chungBài 110: Luyện tậpBài 109: đối chiếu hai phân số khác chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu sốBài 106: luyện tập chungBài 105: luyện tập

Tham Khảo Thêm

Giải Toán Lớp 4 Tập 1Giải Toán Lớp 4 Tập 2Giải Toán 4 - Tập 1Giải Toán 4 - Tập 2Giải Vở bài xích Tập Toán Lớp 4 Tập 1Giải Vở bài bác Tập Toán Lớp 4 Tập 2(Đang xem) Giải bài xích Tập Toán Lớp 4 - Tập 1Giải bài bác Tập Toán Lớp 4 - Tập 2SGK Toán 4SGK Vở bài bác tập Toán 4 - Tập 1SGK Vở bài bác tập Toán 4 - Tập 2

Xem thêm: Tất Cả Các Công Thức Anh Văn Lớp 9 Thi Vào Lớp 10, Tất Cả Công Thức Tiếng Anh Lớp 9

Giải Vở bài bác Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Chương III. DẤU HIỆU chia HẾT mang đến 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH 1. Tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3 bài bác 84: dấu hiệu chia hết mang lại 2Bài 85: dấu hiệu chia hết cho 5Bài 86: Luyện tậpBài 87: tín hiệu chia hết cho 9Bài 88: tín hiệu chia hết cho 3Bài 89: Luyện tậpBài 90: luyện tập chungBài 91: Ki-lô-mét vuôngBài 92: Luyện tập2. Giới thiệu hình bình hành bài xích 93: Hình hình hànhBài 94: diện tích s hình bình hànhBài 95: Luyện tậpChương IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI 1. Phân số bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân chia số tự nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu những phấn sốBài 104: Quy đồng mẫu những phân số (tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: luyện tập chung2. Các phép tính cùng với phân số bài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (tiếp theo)(Đang xem) bài bác 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép phân tách của phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chung3. Ra mắt hình thoi bài bác 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chungChương V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ 1. Tỉ số - một trong những bài toán tương quan đến tỉ số bài 137: reviews tỉ sốBài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóBài 139: Luyện tậpBài 140: Luyện tậpBài 141: luyện tập chungBài 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số đóBài 143: Luyện tậpBài 144: Luyện tậpBài 145: rèn luyện chungBài 146: luyện tập chung2. Tỉ lệ phiên bản đồ và ứng dụng Bài 147: Tỉ lệ bản đồBài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồBài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)Bài 150 + 151: Thực hànhChương VI. ÔN TẬP bài bác 152: Ôn tập về số từ nhiênBài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)Bài 155: Ôn tập về những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiênBài 156: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)Bài 158: Ôn tập về biểu đồBài 159: Ôn tập về phân sốBài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân sốBài 161: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo)Bài 162: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)Bài 164: Ôn tập về đại lượngBài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Bài 167: Ôn tập về hình họcBài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)Bài 169: Ôn tập về search số vừa đủ cộngBài 170: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đóBài 171: Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số đóBài 172: rèn luyện chungBài 173: rèn luyện chungXem toàn bộ...

bigbiglands.com

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học viên và giáo viên tham khảo, giúp những em học tập tốt, cung cấp giải bài tập toán học, vật dụng lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.


Trợ Giúp

liên hệ Điều Khoản áp dụng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *