*

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyen thanh nga

Hai hình tròn trụ có cùng trung tâm O như hình bên . Hình tròn nhỏ bé có bán kính 5m . Chu vi của hình tròn lớn là 40,82 . Hỏi phân phối kính hình tròn trụ lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn bé xíu bao nhiêu mét ?


*

Đường kính của hình trụ lớn là:

40,82 : 3,14=13(m)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

13 : 2=6,5(m)

Bán kính của hình tròn lớn dài thêm hơn bán kính của hình tròn bé nhỏ số mét là:

6,5 - 5=1,5(m)

Đáp số: 1,5 m


*

hai hình tròn có cùng chổ chính giữa O như hình bên . Hình tròn nhỏ bé có bán kính 5 m . Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82. Hỏi bán kính hình trụ lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét ?


Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Hình tròn bé nhỏ có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn lớn dài ra hơn bán kính hình tròn bé xíu bao nhiêu mét ?

*


Xem thêm:

hai hình tròn có cùng trọng tâm o như hình bên hình tròn bé xíu có nửa đường kính 5m chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m hỏi chào bán kính hình tròn trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét


Hai hình tròn trụ có cùng tâm O như hình bên. Hình tròn nhỏ xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi phân phối kính hình tròn lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét ?


hai hình trụ có cùng chổ chính giữa O như hình bên. Hình tròn bé bỏng có bán kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m.Hỏi chào bán kính hình trụ lớn dài hơn nữa bán kính hình tròn bé nhỏ bao nhiêu mét ?


Hai hình trụ có cùng trung khu O như hình bên. Hình tròn bé xíu có nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn trụ lớn hơn bán kính hình tròn bé bỏng bao nhiêu mét ?


Hai hình tròn có cùng trung khu O như hình bên.Hình tròn bé bỏng có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi buôn bán kính hình tròn lớn dài ra hơn bán kính hình tròn bé bỏng bao nhiêu mét ?


Hai hình tròn có cùng vai trung phong O như hình bên.Hình tròn bé xíu có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m. Hỏi cung cấp kính hình tròn lớn dài thêm hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu mét ?


Hai hình tròn có cùng trung ương O như hình mặt .Hình tròn nhỏ xíu có bán kính 5m .Chu vi của hình tròn trụ lớn là 40,82m .Hỏi chào bán kính hình tròn lớn dài ra hơn nữa bán kính hình tròn bé bỏng là từng nào mét?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *