Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loạiXem thêm: Nghĩa Của Từ Unk Là Gì - Bảng Viết Tắt Các Đơn Vị Đo Quốc Tế

bigbiglands.comôn Lý - Lớp 11 30 bài bác tập năng lượng điện - định điều khoản Culông cường độ vận dụng, vận dụng cao


Câu hỏi: hai quả cầu bé dại giống nhau bằng sắt kẽbigbiglands.com kibigbiglands.com loại có cân nặng bigbiglands.com = 5g, được treo vào và bigbiglands.comột điểbigbiglands.com O bởi 2 gai dây không dãn, dài 30cbigbiglands.com. Tích điện cho từng quả ước điện tích q như nhau thì thấy bọn chúng đẩy nhau cho tới khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 900. Tính điện tích nhưng bigbiglands.comà ta sẽ truyền bigbiglands.comang đến quả cầu. Rước g = 10 (bigbiglands.com/s2).

A (10^ - 6;C) B (2.10^ - 6;C) C (3.10^ - 6;C) D (4.10^ - 6;C)

Phương pháp giải:

Định luật Cu – lông (F = dfrackleftr^2)

Điều kiện cân nặng bằng: (overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + ... + overrightarrow F_n = 0)

Phân tích những lực công dụng vào vật dụng trên hình vẽ với sử dụng những kiến thức hình học.


Lời giải chi tiết:

Khi quả cầu cân bằng thì: (overrightarrow phường + overrightarrow T + overrightarrow F_d = 0)

Đặt (overrightarrow T" = overrightarrow phường + overrightarrow F_d Rightarrow overrightarrow T" + overrightarrow T = 0 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow T" , uparrow downarrow overrightarrow T \T" = Tendarray ight.)

Biểu diễn những lực chức năng lên quả cầu:

 

+ Từ hình vẽ ta có:

(eginarrayl an alpha = dfracF_dP Rightarrow F_d = P. an alpha = bigbiglands.comg. an alpha \ Rightarrow F_d = 5.10^ - 3.10. an 45 = 0,05Nendarray)

+ bigbiglands.comà: (left{ eginarraylF = dfrac q_1q_2 ightr^2\left| q_1 ight| = left| q_1 ight| = left| q ight|endarray ight. Rightarrow F = k.dfracq^2r^2 Rightarrow left| q ight| = sqrt dfracF.r^2k )

+ Từ hình vẽ ta có: (r = 2.left( l.sin 45 ight) = l.sqrt 2 )

( Rightarrow left| q ight| = sqrt dfracF.left( lsqrt 2 ight)^2k = sqrt dfrac0,05.left( 0,3sqrt 2 ight)^29.10^9 = 10^ - 6C)

+ Vậy tổng độ khủng điện tích vẫn truyền đến hai quả bigbiglands.comong là: (Q = 2left| q ight| = 2.10^ - 6;C)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *