Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được rất nhiều hơn thửa lắp thêm nhì 6 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào kilogam thóc


*

Đổi : 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(left(3200+600 ight):2=900) (kg)

Thửa ruộng trang bị nhì thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :

(3200-1900=1300)(kg)

Đáp số : Thửa ruộng đầu tiên : 1900 kilogam thóc

Thửa ruộng vật dụng hai :1300 kg thóc


*

Hai thửa ruộng thu hoạch 10 tấn 4 tạ thóc . Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch hơn thửa ruộng máy hai 2 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?


Xem thêm:

2 thửa ruộng thu hoạch được 10T 4 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được rất nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 2 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc.


Thu hoạch sinh hoạt hai thửa ruộng được 6T 4 tạ thóc. Thu hoạch làm việc thửa ruộng được rất nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất đc nhiều hơn nữa thửa ruộng thứ 2 là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch nghỉ ngơi mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki -lô -gam thóc ?


nhị thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được không ít rộng thửa sản phẩm công nghệ nhì nhị tạ hỏi thửa ruộng lắp thêm nhì thu hoạch được từng nào kilôgam thóc


Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ,thóc thu hoạch thửa ruộng trước tiên nhiều hơn thế thửa ruộng đồ vật hai là 8 tạ thóc.Hỏi thu hoạch làm việc từng thửa ruộng được bao nhiêu kilôgam thóc?


Hai thửa ruộng thu hoạch 8T 2 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng thứ 2 tạ thóc. Tính số thóc thu hoạch được bên trên từng thửa ruộng.


Hai thửa ruộng thu hoạch được 5,2 tấn thóc , demo đầu tiên được nhiều rộng thửa sản phẩm nhị 8 tạ. hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?


Thửa ruộng trước tiên thu hoạch thấp hơn thửa ruộng thứnhị 4 tạ thóc. Biết 3/7 số thóc thu hoạch được ngơi nghỉ thửaruộng thứ nhất bởi 1/3 số thóc thu hoạch vật dụng nhì. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Có cha thửa ruộng tdragon lúa. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được 745kilogam thóc, thửa ruộng sản phẩm hai thu hoạch được rất nhiều rộng thửa ruộng đầu tiên 2 tạ thóc, thửa ruộng sản phẩm công nghệ tía thu hoạch được bằng 4 5 số thóc của thửa ruộng trang bị nhị. Hỏi cả ba thửa ruộng thu hoạch được tất cả từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *