Khi mang đến 200 ml hỗn hợp X tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 0,4 mol kết tủa. Dù thành phần của X gồm những hóa học nào thì ta luôn luôn có:

nBaCO3=nCO2banđầu+nK2CO3

= 0,2 + y = 0,4⇔y = 0,2

+) Trường thích hợp 1: hỗn hợp X đựng K2CO3 với KOH dư.

Bạn đang xem: Hấp thụ hết 4 48 lít co2 vào dung dịch chứa x mol koh và y mol k2co3

khi ấy ở từng phần gọinK2CO3=a;nKOH=b

Bảo toàn thành phần C, ta có:

2a =nK2CO3banđầu+nCO2banđầu = 0,4⇔a = 0,2

Khi mang lại 100ml hỗn hợp X thư thả vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M (0,15 mol HCl) thì xảy ra các phản ứng sau:

Mà thực tế nHCl

Nên ngôi trường hợp này sẽ không thỏa mãn.

+) Trường đúng theo 2: hỗn hợp X cất K2CO3 và KHCO3

khi ấy ở từng phần gọinK2CO3=a;nKOH=b

Bảo toàn yếu tắc C, ta có:

nBaCO3 =nK2CO3 +nKHCO3 = a + b = 0,2 (*)

Khi đến 100ml dung dịch X rảnh rỗi vào 300ml hỗn hợp HCl 0,5M (0,15 mol HCl) thì các phản ứng sau xảy ra đồng thời:


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 cùng 0,3 mol KHCO3. Thêm nhàn nhã dung dịch đựng 0,525 mol HCl với dung dịch X được hỗn hợp Y và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vô vào dư vào Y thấy tạo ra thành m gam kết tủa. Giá trị của V cùng m là


A. 6,72 lít; 26,25 gam


B. 8,4 lít; 52,5 gam


C. 3,36 lít; 17,5 gam


D. 3,36 lít; 52,5 gam


Câu 2:


Cho thong thả từng giọt của dung dịch đựng b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Ngược lại khi cho từ trường đoản cú từng giọt của dung dịch cất a mol Na2CO3 vào dung dịch cất b mol HCl nhận được 2V lít CO2 (đktc). Mối quan hệ giữa a với b là:


A. a = 0,75b


B. a = 0,8b


C. a = 0,35b


D. a = 0,5b


Câu 3:


Sục 2,016 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp NaOH được dung dịch A. Rót thêm 200ml dung dịch bao gồm BaCl2 0,15M với Ba(OH)2 xM nhận được 5,91 gam kết tủa. Liên tiếp nung nóng thì thu tiếp m gam kết tủa nữa. Giá trị của x với m là:


A. 0,1M cùng 3,94g


B. 0,05M với 1,97g


C.

Xem thêm: Come In For Nghĩa Là Gì - Định Nghĩa Chính Xác Về Come In Trong Tiếng Anh

0,05M cùng 3,94g


D. 0,1M cùng 1,97g


Câu 4:


Cho từ từ 100 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vào 100 ml dung dịch cất HCl 1M cùng H2SO4 0,5M chiếm được V lít khí (đktc) cùng dung dịch X. Mang đến 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 2M với NaOH 0,75M vào dung dịch X nhận được m (g) kết tủa. Giá trị của m, V là:


A. 45 gam cùng 2,24 lít


B. 43 gam với 2,24 lít


C. 41,2 gam cùng 3,36 lít


D. 43 gam với 3,36 lít


Câu 5:


Nhỏ cực kỳ từ trường đoản cú 250 ml dung dịch X (chứa Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,6M) vào 300ml hỗn hợp H2SO4 0,35M với khuấy đều, thấy thoát ra V lít CO2 (đktc) với dung dịch Y. Cho BaCl2 dư vào Y được m gam kết tủa. Quý hiếm của V và m thứu tự là:


A. 3,36 lít với 32,345 gam


B. 2,464 lít và 52,045 gam


C. 3,36 lít với 7,88 gam


D. 2,464 lít với 24,465 gam


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại bigbiglands.com


*

links
tin tức bigbiglands.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


bigbiglands.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bigbiglands.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *