Trắc nghiệm hóa học 11 bài 5 luyện tập Axit, bazơ cùng muối với Phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 6 Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ cùng Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Câu hỏi :

Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l chiếm được 15,76 gam kết tủa. Quý giá của a là:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *