Với giải Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập môn Sinh học tập 10. Mời các bạn đón xem:


Giải Sinh học 10 Bài 19: bớt phân

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học tập 10: Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có chân thành và ý nghĩa gì?

Lời giải:

- hiện tại tượng các NST tương đồng bắt cặp với nhau tạo sự tiếp phù hợp với nhau theo từng cặp với giữa chúng có thể trao đổi chéo cánh các đoạn crômatit làm cho tăng biến dị tổ hợp.

Bạn đang xem: Hiện tượng các nst tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì

- những NST bắt cặp tương đồng để bảo đảm quá trình bớt phân diễn ra bình thường, tạo thành các tế bào nhỏ có con số NST sụt giảm một nửa.


*

Câu hỏi ▼ trang 78 SGK Sinh học 10: phân tích và lý giải tại sao giảm phân lại tạo ra được những tế bào con với số lượng NST giảm xuống một nửa...

Câu 1 trang 80 SGK Sinh học tập 10: diễn đạt tóm tắt cốt truyện các kì của bớt phân I...

Câu 3 trang 80 SGK Sinh học tập 10: Nêu sự khác hoàn toàn giữa nguyên phân và giảm phân...

Câu 4 trang 80 SGK Sinh học 10: Nêu chân thành và ý nghĩa của quá trình giảm phân...


Giải bài xích 1: những cấp tổ chức triển khai của nhân loại sốngGiải bài 2: những giới sinh vật

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO


Câu hỏi: hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa sâu sắc gì?

Trả lời:

– Ý nghĩa hiện tượng kỳ lạ bắt đôi của các NST tương đồng:

Bạn vẫn xem: hiện tượng các NST tương đồng bắt song với nhau có ý nghĩa sâu sắc gì?

+ Khi các NST tương đồng bắt cặp trong giảm phân để giúp chúng tiếp phù hợp với nhau, trao đổi chéo cánh các đoạn crômatit, làm tăng biến tấu tổ hợp.


*

+ lúc NST bắt cặp tương đồng trong giảm phân thì sau quá trình phân li, con số NST sẽ giảm sút một nửa, bảo đảm quá trình giảm phân ra mắt bình thường.

Nội dung câu hỏi này phía bên trong phần kỹ năng và kiến thức về sút phân, hãy cũng thpt Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

I. Khái niệm bớt phân

– giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp và xảy ra ở các cơ quan sinh sản nhưng chỉ bao gồm một lần nhân song của NST sinh sống kỳ trung gian trước phân bào I.

– Qua sút phân từ là một tế bào lúc đầu cho ra 4 tế bào nhỏ với con số NST giảm đi một nửa.

II. Tình tiết quá trình bớt phân

a. Bớt phân I: Gồm kì trung gian và 4 kì phân bào thiết yếu thức

– Kì trung gian I:

+ ADN với NST nhân đôi

+ NST nhân đôi thành NST kép tất cả 2 Crômatit dính với nhau ở chổ chính giữa động

– Kì đầu I:

+ những NST kép bắt song với nhau theo từng cặp tương đồng, rất có thể xảy ra hiệp thương đoạn NST dẫn mang đến hoán vị gen

+ NST kép bước đầu đóng xoắn

+ Màng nhân với nhân bé tiêu biến

– Kì giữa I: NST kép đóng xoắn buổi tối đa và xếp thành 2 hàng xung quanh phẳng xích đạo của thoi vô sắc, lắp với thoi vô nhan sắc ở trọng tâm động

– Kì sau I: từng NST kép vào cặp NST kép tương đồng dịch chuyển về 2 rất của tế bào trên thoi vô sắc

– Kì cuối I:

+ Thoi vô sắc tiêu biến

+ Màng nhân với nhân bé xuất hiện

+ Số NST trong mỗi tế bào con là n kép

b. Giảm phân II

– Kì đầu II: không tồn tại sự nhân song của NST. Các NST co xoắn lại.

– Kì giữa II: những NST kép tập trung thành 1 mặt hàng ở phương diện phẳng xích đạo của tế bào.

– Kì sau II: những nhiễm dung nhan tử tách nhau tiến về 2 rất của tế bào.

– Kì cuối II:

+ Màng nhân với nhân con xuất hiện, tế bào chất phân chia.


+ Ở đụng vật: nhỏ đực: 4 tế bào đối kháng bội⟶4 tinh dịch còn bé cái: 4 tế bào đối kháng bội⟶1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.

+ Ở thực vật: các tế bào bé nguyên phân 1 số ít lần để sinh ra hạt phấn và túi noãn.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Lớp 7 Vòng 15 Năm 2016, De Thi Violympic Toan Lop 7 Vong 15

III. Ý nghĩa của bớt phân

– sút phân kết hợp với quá trình thụtinh tạo ra nhiều biến dạng tổ hợp.

– Là nguồn vật liệu cho lựa chọn lọc tự nhiên và thoải mái và sinh vật có tác dụng thích nghi với điều kiện sống mới.

– Nguyên phân, sút phân với thụ tinh góp phần bảo trì bộ NST đặc trưng cho loài.

IV.Bài tập vận dụng

Câu 1:Ở giai đoạn đầu sút phân 2 không tồn tại hiện tượng:

A. NST co ngắn và hiện rõ dần

B. NST tiếp thích hợp và thương lượng chéo

C. Màng nhân phù lên và trở nên mất

D. Thoi tơ vô sắc bắt đầu hình thành

Câu 2:Những phạt biểu như thế nào sau đấy là đúng khi nói đến giảm phân?

1. Giai đoạn thực ra làm giảm xuống một nửa con số NST ở những tế bào con là giảm phân I

2. Trong bớt phân có 2 lần nhân song NST ở nhì kì trung gian

3. Sút phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST sụt giảm một nửa so với tế bào mẹ

4. Tứ tế bào nhỏ được sinh ra đều phải có n NST như thể nhau về cấu trúc

Những phương án trả lời đúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 3:Khi nói tới phân bào giảm phân, phân phát biểu nào sau đấy là đúng?

A. Tất cả mọi tế bào đều rất có thể tiến hành bớt phân

B. Từ 1 tế bào 2n qua giảm phân bình thường sẽ tạo nên bốn tế bào n

C. Quy trình giảm phân luôn tạo ra tế bào con tất cả bộ NST đối kháng bội

D. Sự phân bào bớt phân luôn dẫn tới quy trình tạo giao tử

Câu 4:Mô tả cầm tắt các kì của giảm phân I.

1. Kì đầu I

– các NST kép bắt cặp, tiếp phù hợp với nhau và có thể xảy ra đàm phán chéo


– NST dần co xoắn, thoi phân bào sinh ra và đính thêm vào một hướng của trọng tâm động

– Màng nhân với nhân nhỏ tiêu biến

2. Kì giữa I

– NST co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng xung quanh phẳng xích đạo của thoi phân bào

3. Kì sau I

– từng NST kép vào cặp tương đương phân li về 1 cực của tế bào

4. Kì cuối I

– NST dãn xoắn

– Màng nhân với nhân bé xuất hiện

– Thoi phân bào tiêu biến

=> Kết quả: Sau giảm phân I, từ 1 tế bào (2n NST đơn) tạo ra 2 tế bào (n NST kép)

Câu 5:Hiện tượng các NST tương đồng bước đầu với nhau có ý nghĩa gì?.

– Sự tiếp hợp hai bạn của các NST kép tương đồng suốt theo theo hướng dọc và hoàn toàn có thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm dung nhan tử không chị em. Sự dàn xếp những đoạn tương xứng trong cặp tương đồng mang lại sự hoán vị của các gen tương ứng. Bởi vì đó, tạo nên sự tái tổ hợp của những gen không tương ứng. Đó là cửa hàng để tạo ra các giao tử không giống nhau về tổ hợp NST, cung ứng nguyên liệu phong phú và đa dạng cho quá trình tiến hóa và lựa chọn giống.

Câu 6: Sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân:

– Nguyên phân

+ xảy ra ở toàn bộ các dạng tế bào.

+ gồm một lần phân bào.

+ không có sự tiếp hợp và hoán vị gen.

+ những NST sinh sống kì giữa xếp thành 1 hàng tại mặt phẳng xích đạo.

+ Kết quả: tạo 2 tế bào con có con số NST giống hệt tế bào mẹ (2n).

– giảm phân

+ xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

+ bao gồm hai lần phân bào.

+ có sự tiếp hợp với hoán vị gen.

+ các NST xếp thành 2 sản phẩm ở kì thân I, 1 sản phẩm ở kì thân II.

+ Kết quả: qua hai lần phân bào thường xuyên tạo ra 4 tế bào con tất cả NST giảm sút một nửa đối với tế bào mẹ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về bigbiglands.com

bigbiglands.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. |

|

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

Nổ hũ uy tín Nohu88 | W88Vuive | win79 - Cổng đánh bài online tiền thật

© COPYRIGHT 2022 BY bigbiglands.com Liên Hệ Giới Thiệu Nội Quy Bảo Mật