Cho hình thang $ABCD$ tất cả (AB) song song với (CD). Cho $AB = 2a;CD = a$. Call (O) là trung điểm của (AD). Khi đó :

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành (OBFC) .Bạn đang xem: Hình thang bao gồm , . Khi đó

- áp dụng quy tắc hình bình hành tìm véc tơ tổng (overrightarrow OB + overrightarrow OC ).


Bạn đang xem: Hình thang có , . khi đó

*

Dựng hình bình hành (OBFC) vai trung phong (E). Lúc đó

$left| overrightarrow OB + overrightarrow OC ight| = left| overrightarrow OF ight| = OF = 2OE = AB + CD = 3a$.

Đáp án nên chọn là: d


*

Xem thêm:

*

*

*

Cho tam giác đầy đủ $ABC$ cạnh $a$. Lúc ấy $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $

Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ với $AD = 3a$ thì độ nhiều năm (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:

Gọi (G) là giữa trung tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng nhì vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ bao gồm độ dài bằng bao nhiêu ?

Cho hình thoi $ABCD$ trọng điểm $O$, cạnh bởi (a) và góc (A) bằng (60^0). Tóm lại nào sau đây đúng:

Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm những cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bằng vec tơ nào?

Cho hình vuông vắn $ABCD$ cạnh $a$, trung khu $O$. Khi đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $

Cho (Delta ABC) vuông tại (A) và (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) tất cả độ lâu năm bằng

Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn đk (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải thỏa mãn mệnh đề nào?

Cho hình thang $ABCD$ gồm (AB) tuy nhiên song cùng với (CD). Mang lại $AB = 2a;CD = a$. Gọi (O) là trung điểm của (AD). Lúc ấy :

Cho hình vuông vắn (ABCD) gồm cạnh bằng (a). Lúc đó (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:

Cho tam giác $ABC$. Tập hợp phần đa điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *