Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến phố tròn đồng tâm (h.65).

Bạn đang xem: Hình vành khăn trong toán học

Tính diện tích hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng trung tâm (h.65).

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

*

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng chổ chính giữa (h.65)

Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phò Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phò Trong Tiếng Việt

*


Hình vành khăn là phần hình tròn trụ nằm giữa hai tuyến đường tròn đồng tâm.

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.

*


Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn trụ (O;R2) là S2 = πR22.

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) cố số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)


Cho tam giác AHB tất cả góc H =90°,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B giảm AH tại O.Vẽ con đường tròn (O;OH) và đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn nằm giữa hai đường tròn trên


cho hình tròn đồng tâm , hình tròn bé có chu vi bởi 18.84 cm, hình trụ lớn bao gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích vành khuyên vì hai hinh tròn đó tạo ra.


vành khuyên là gì vậy

nếu diện tích s là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2


Cho hai hình tròn trụ đồng trung khu ,hình tròn thứ nhất cóp chu vi18.84cm hình trụ thứ hai gồm chu vi là 31.2cm tính diện tích hình vành khuyên vì chưng hai hình trụ tạo thành


Cho hai hình tròn trụ đồng tâm, hình tròn trước tiên có chu vi 18,84cm, hình trụ thứ hai bao gồm chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên bởi hai hình tròn trụ đó tạo nên thành


Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ tuổi là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên nhủ là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2


Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn bé dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2


Cho hai hình trụ đồng tâm, hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84cm, hình tròn thứ hai gồm chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên vị hai hình tròn trụ đó sản xuất thành


Bán kính đường tròn thứ nhất là

(C_1=2xR_1x3,14Rightarrow R_1=fracC_12x3,14=frac18,842,3,14=3cm)

Diện tích hình tròn trước tiên là

(S_1=R_1xR_1x3,14=3x3x3,14=28,26cm^2)

Bán kính mặt đường tròn máy 2là

(C_2=2xR_2x3,14Rightarrow R_2=fracC_22x3,14=frac31,42,3,14=5cm)

Diện tích hình trụ thứ hailà

(S_2=R_2xR_2x3,14=5x5x3,14=78,5cm^2)

Diện tích hình vành khuyên răn là

(S_2-S_1=78,5-28,26=50,24cm^2)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *