Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Trả lời:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

- Từ một phân tử glucôzơ sử dụng đến hô hấp, nếu nó được hô hấp hiếu khí có thể tích lũy được tất cả 38 ATP. Trong khi đó nếu phân tử glucôzơ này hô hấp kị khí thì chỉ tích lũy được 2 ATP.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

- Như vậy, từ cùng 1 nguyên liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí.

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu kiến thức về hô hấp ở thực vật nhé

Thực vật không có cơ quan lại hô hấp riêng. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là những cơ quan lại đang tất cả hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng,…

I. Bao hàm về hô hấp ở thực vật

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2và H20, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

- Phương trình tổng quát

C6H12O6+ 6 O2→ 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí?" width="610">

2. Phương châm của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng nhiệt thải ra để gia hạn nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật.

- Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho những hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất vào cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…

- Hô hấp tạo ra những sản phẩm trung gian mang lại các quy trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể

II. Nhỏ đường hô hấp ở thực vật


*
Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 2)" width="596">

1. Phân giải kị khí (đường phân với lên men)

- Ở thực vật, phân giải kị khí bao gồm thể xảy ra trong rễ cây lúc bị ngập úng xuất xắc trong hạt lúc ngâm vào nước hoặc trong những trường hợp cây thiếu ôxi.

- Phân giải kị khí gồm đường phân cùng lên men.

- Đường phân xảy ra vào tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

*
Hô hấp hiếu khí tất cả ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 3)" width="591">

- Lên men là quy trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic cùng giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân cùng hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep cùng chuỗi truyền êlectron trong hô hấp.

- quy trình Crep :

+ Diễn ra trong chất nền ti thể.

Xem thêm: Ở Tuổi U50, Nsưt Thoại Mỹ Bệnh Tật Dồn Dập, Dùng Thuốc Ngủ Triền Miên

+ Khi bao gồm ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa hoàn toàn.

*
Hô hấp hiếu khí tất cả ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 4)" width="350">

- Chuỗi truyền êlectron :

+ Diễn ra mạnh trong số mô, cơ quan có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

+ Hiđrô bóc tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.

+ Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 H20 cùng tích lũy được 36 ATP.

III. Hô hấp sáng

- Hô hấp sáng sủa là quá trình hấp thụ O2và giải phóng CO2ở xung quanh sáng.

- Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:

+ Cường độ tia nắng cao

+ Ở lục lạp của thực vật C3lượng CO2cạn kiệt, O2lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2)

- quá trình: Enzim cacbôxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan lại : lục lạp, perôxixôm và ti thể.

- Hô hấp sáng gây tiêu tốn lãng phí sản phẩm quang quẻ hợp

IV. Quan tiền hệ giữa hô hấp với quang hợp với môi trường

1. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp với quang hợp

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 5)" width="593">

Quang hợp với hô hấp tất cả mối quan hệ mật thiết với nhau:

- Sản phẩm của quang hợp là chất hữu cơ với ôxi cung cấp nguyên liệu cho quy trình hô hấp

- Sản phẩm của hô hấp là cacbonic với nước là nguyên liệu mang lại quang hợp

2. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp và môi trường

a. Nước

- Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp

- Đối với những cơ quan liêu ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ

- khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà lại hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10= 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi

Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển sang phân giải kị khí.

d. Hàm lượng CO2

CO2là sản phẩm cuối thuộc của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2cao (> 40%) sẽ ức chế hô hấp.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *