ai đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp fe cu

Hoà tan trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (gồm NO với NO2) với dung dịch Y (chỉ đựng hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Quý giá của V là:

nhiều người đang xem: Hòa tan trọn vẹn 12g các thành phần hỗn hợp fe cu

Bạn đang xem: Hòa tan 12g hỗn hợp fe cu

*

*

*

Xem thêm: Interface Trong C# Là Gì - Giới Thiệu Interface Trong Lập Trình C#

Thi online trên phầm mềm bigbiglands.com. Cài ngay!

Đáp án B

Như vậy đề bài xích cho axit dư buộc phải 2 muối hạt thu được là Fe3+ với Cu2+

Gọi x là số mol Fe cùng Cu ta có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol


*

*

Đặt x, y là số mol của NO với NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne thừa nhận = 3x + y = 4x, ne mang đến = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 . Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa rã m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

Hòa tung hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:

Cho 1,12 gam bột Fe với 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịchCuSO4 , khuấy nhẹ cho đến khi làm phản ứng tiến hành xong. Khối lượng kim loại tất cả trong bình làm phản ứng là 1,88 gam. Tính mật độ mol của dung dịch trước phản ứng.

Cho đôi mươi gam bột sắt vào dung dịch HNO3 cùng khuấy đến lúc phản ứng xong thu V lít khí NO (đkc) cùng còn 3,2 gam kim loại. Quý giá của V là:

Dẫn luồng khí co dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng mang lại vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *