*

hoà tan hết m gam hỗn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng HNO3đặc rét thu được 4,48 lít NO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là


*

Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc nóng chiếm được 4,48 lit khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng nhận được 145,2 gam muối khan quý hiếm của m là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

35,7 gam

B.15,8 gam

C. 46,4 gam

D.77,7 gam


*

Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 quánh nóng chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam


Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 145,2 gam muối khan. Cực hiếm của m là:

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D.48,0 gam


Đáp án C

XFeO,Fe2O3,Fe3O4→+HNO30,2molNO+FeNO33

Khối lượng muối bột thu được chỉ đựng Fe(NO3)3 → nFe(NO3)3 = 145,2 : 242= 0,6 molCoi tất cả hổn hợp X chứa Fe: 0,6 mol cùng O: x molBảo toàn electron : → 0,6×3= 2x+ 0,2 ×3 → x = 0,6 mol→ m= mFe + mO = 0,6×56 + 0,6×16 = 43,2 gam


Hoà tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe,Fe2O3,Fe3O4trong dung dịchHNO3đặc rét thu được 4,48 lít khí màu sắc nâu nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 145,2 gam muối bột khan, giá trị m là

A. 78,4

B. 139,2

C. 46,4

D. 46,256


Hoà chảy m gam hỗn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48l khí NO2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng chiếm được 145,2 gam muối khan.Giá trị của m?


Coi hh X bao gồm Fe với O gồm số mol khớp ứng là x cùng y. Vì toàn bộ Fe đi hết vào muối hạt nên: x = 0,6 mol.

2H+ + NO3- + e = NO2 + H2O

0,2 0,2 mol

Theo bảo toàn e ta có: 3.0,6 = 0,2 + 2y ---> y = 0,8 mol. Vậy m = 56.0,6 + 16.0,8 = 46,4 g.


Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe,Fe2O3,Fe3O4trong dung dịchHNO3đặc rét thu được 1,344 lít khí màu nâu duy nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 24,2 gam muối hạt khan, quý giá m là

A. 78,4

B. 5,44

C. 7,52

D. 46,256


Cho 11,36 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 làm phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là

A. 38,72

B. 35,50

C.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Văn Hiến Là Gì ? Nghĩa Của Từ Văn Hiến Trong Tiếng Việt

49,09

D. 34,36


Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối khan. Quý giá của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72


Coi như láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe và y mol O

Ta tất cả 56x+16y= 11,36 (1)

Ta tất cả nNO= 0,06 mol

QT mang đến e:

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT dấn e:

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18←0,06

Theo ĐL BT electron thì: ne cho= ne nhận yêu cầu 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn thành phần Fe tất cả nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D


Cho 11,36 gam lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối khan. Cực hiếm của m là:

A. 49,09.

B. 34,36.

C. 35,50.

D. 38,72.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *