Hoà rã trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (sinh sống đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O và N2. Tỉ kăn năn của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


+) Tính số mol N2O cùng N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → Có muối bột amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o lớn n_NH_4^ + $

$ lớn m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o lớn left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → Có muối hạt amoni NH4NO3

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o lớn n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương thơm trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12.42 gam al

Nhận xét làm sao dưới đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản bội ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng nhiều tính lão hóa của những ion kyên ổn loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) Cho sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những phân tách bên trên, các phân tách tất cả xẩy ra phản bội ứng là


X là sắt kẽm kim loại bội nghịch ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại tác dụng được cùng với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết trang bị từ vào dãy nuốm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy tất cả các sắt kẽm kim loại mọi chức năng được với hỗn hợp HCl cơ mà không tính năng cùng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột Fe vào dung dịch bao gồm AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X tất cả nhì muối bột và hóa học rắn Y bao gồm hai sắt kẽm kim loại. Hai muối hạt vào X và nhì sắt kẽm kim loại vào Y lần lượt là:


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả sắt với Mg vào hỗn hợp AgNO3, Khi những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được dung dịch X (bao gồm nhị muối) với hóa học rắn Y (có nhì kim loại). Hai muối hạt trong X là


Kyên một số loại M bội phản ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim nhiều loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch cất Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau Lúc những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được tất cả hổn hợp rắn bao gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M bội nghịch ứng với Cl2, chiếm được muối bột X. Cho M tác dụng cùng với dung dịch HCl, nhận được muối bột Y. Cho Cl2 công dụng cùng với hỗn hợp muối bột Y chiếm được muối hạt X. Klặng một số loại M là


Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ đọng nung nóng đựng tất cả hổn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần không tung Z. Giả sử các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không rã Z gồm


Dãy gồm những kim loại được pha trộn vào công nghiệp bởi cách thức điện phân vừa lòng hóa học lạnh rã của bọn chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng bội nghịch ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ thiết bị trên, từng mũi tên là 1 trong phản bội ứng, những hóa học X, Y lần lượt là các hóa học như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một tkhô cứng Ni. Số ngôi trường đúng theo xuất hiện thêm làm mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (bao gồm hoá trị nhị ko thay đổi trong hòa hợp chất) vào các thành phần hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản nghịch ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn cùng thể tích các thành phần hỗn hợp khí đã bội phản ứng là 5,6 lít (làm việc đktc). Kim nhiều loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 cùng O2 làm phản ứng toàn vẹn cùng với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al vào Y là


Hòa rã tất cả hổn hợp X có 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z vào không khí mang đến khối lượng ko thay đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết các phản nghịch ứng phần đa xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), nấu nóng đến phản bội ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc vào chủng loại hợp kim là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X tất cả Cu và Ag bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 ) với hỗn hợp đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hoà rã trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được hỗn hợp X với 1,344 lkhông nhiều (sống đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ kăn năn của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch cất tất cả hổn hợp có AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau Lúc các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X có FeCl2 cùng CuCl2. Khối lượng chất rắn sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn nhỏ hơn cân nặng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản ứng chiếm được 13,6 gam muối bột khan. Tổng cân nặng những muối vào X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (nghỉ ngơi đktc) bao gồm CO với H2 làm phản ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau Khi những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy đề xuất hoàn toản 17,92 lít khí CO (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tung hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt rét (dư), thu được trăng tròn,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, sinh hoạt đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 với H2. Cho toàn cục X tác dụng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, nhận được hỗn hợp hóa học rắn Y. Hoà tan toàn cỗ Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lkhông nhiều NO (thành phầm khử tuyệt nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO vào X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, sắt, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số ngôi trường hòa hợp nhận được chất sản phẩm là kết tủa sau phản ứng là


Sự ăn mòn kim loại là sự việc hủy hoại sắt kẽm kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của những chất vào môi trường thiên nhiên bao quanh. Đó là một trong quá trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong số ấy kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm:

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng ăn mòn kim loại là bào mòn hóa học và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình thoái hóa - khử, trong các số đó các electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực sau đó các chất trong môi trường thiên nhiên.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong các số đó kim loại bị làm mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và làm cho cái electron chuyển dịch tự cực âm cho cực dương.

Thí nghiệm 1: Tiến hành thể nghiệm theo các bước sau:

Cách 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc chất liệu thủy tinh.

Cách 2: Nhúng tkhô nóng kẽm với tkhô cứng đồng (ko tiếp xúc nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

Cách 3: Nối tkhô nóng kẽm với thanh hao đồng bằng dây dẫn (tất cả mắc tiếp nối với cùng 1 điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh thích hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) vào không gian ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *