Câu 360711: Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO với NO2) với dung dịch Y (chỉ chứa hai muối với axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Quý hiếm của V là 

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp fe cu

2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C.

Xem thêm: Má Lúm Đồng Điếu Là Gì ? Má Lúm Đồng Điếu Có Ý Nghĩa Gì Trong Nhân Tướng Học

5,60 lít.

D. 3,36 lít.


Dựa vào tỉ lệ mol sắt : mol Cu = 1: 1 → Tính được số mol mỗi kim loại

Dựa vào tỉ khối của hh X → tính được tỉ lệ mol NO : NO2

Viết quá trình nhường, dìm electron. Tiếp nối sử dụng bảo toàn electron.


Giải chi tiết:

Tóm tắt:

*

Sau quá trình Fe0 → Fe+3 ; Cu0 → Cu+2 ; N+5 → N+2 và N+4

Đặt nFe = nCu = a (mol)

→ 56a + 64a = 12

→ a = 0,1 (mol)

MX = 19.MH2 = 19.2 = 38 (g/mol)

*

Đặt nNO = nNO2 = b (mol)

*

Bảo toàn e ta có: ∑ ne (KL nhường) = ∑ ne (N+5 nhận)

→ 0,3 + 0,2 = 3b + b

→ 0,5 = 4b

→ b = 0,125 (mol)

→VX(đktc) = 2b.22,4 = 2.0,125.22,4 = 5,6 (lít)

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *