Home/ Môn học/Hóa học/Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X tất cả FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư). Sau lúc bội phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 ( thành phầm kh

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 44 gam hỗn hợp bột x gồm fexoy và cu

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X bao gồm FexOy cùng Cu bằng hỗn hợp H2SO4 quánh rét (dư). Sau Lúc phản ứng nhận được 0,504 lkhông nhiều khí SO2 ( thành phầm kh


Hòa rã hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X bao gồm FexOy cùng Cu bởi hỗn hợp H2SO4 đặc rét (dư). Sau lúc bội nghịch ứng nhận được 0,504 lkhông nhiều khí SO2 ( thành phầm khử nhất, sinh sống đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối bột sunfat. Tính:a) Phần trăm trọng lượng của Cu trong X.b) Xác định FexOy.


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Coi hỗn hợp X có Fe, Cu và O cùng với số mol theo thứ tự là a,b,c(mol)

(Rightarrow m_X=56a+64b+16c=2,44(1))

Bảo toàn e:(3n_Fe+2n_Cu=2n_O+2n_SO_2 Rightarrow 3a+2b=2c+2×0,0225(2))

(m_muoi=m_Fe_2(SO_4)_3+m_CuSO_4 Rightarrow 0,5a×400+160b=6,6(3))

((1),(2),(3) Rightarrow a=0,025; b=0,01; c=0,025)

%(Cu=dfrac0,01*642,44*100=26,23)%

(n_Fe:n_O=0,025:0,025=1:1)

Vậy oxit là FeO


*

Đáp án:

$a/ \%m_Cu = 26,23\%$

$b/ FeO$

Giải phù hợp quá trình giải:

$a/$

điện thoại tư vấn $n_Fe_xO_y = a(mol) ; n_Cu = b(mol)$$⇒ (56x+16y).a + 64b = 2,44$

$⇔ 56ax + 16ay + 64b = 2,44(1)$

$2Fe_xO_y +(6x-2y)H_2SO_4 → xFe_2(SO_4)_3 + (3x-2y)SO_2 + (6x-2y)H_2O$

$Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

Theo phương thơm trình , ta tất cả :

$n_SO_2= n_Fe_xO_y.dfrac3x-2y2 + n_Cu$$⇒ 1,5ax – ay + b = dfrac0,50422,4 = 0,0225(2)$

Ta gồm :

$n_Fe_2(SO_4)_3 = dfracx.n_Fe_xO_y2 = 0,5ax(mol)$

$n_CuSO_4 = n_Cu = b(mol)$

$⇒ m_muối = 0,5ax.400 + 160b = 200ax + 160b = 6,6(3)$

Từ (1) (2) cùng (3) suy ra $ax = 0,025 ; ay= 0,025 ; b = 0,01$

$⇒\%m_Cu = dfrac0,01.642,44.100\% = 26,23\%$

$b/$

Ta có :

$dfracaxay = dfracxy = dfrac0,0250,025 = dfrac11$

Vậy CT của oxit Fe là $FeO$


Leave sầu an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Xem thêm:

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Rose
*

About Rose

Related questions


Previous question


GIẢI PHÁPhường. ÔN ĐỖ ĐẠI HỌC CHO 2K4Đặt Câu Hỏi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *