Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự bigbiglands.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hoist là gì

A chair, for example, affords for an adult the options of sitting on, standing on, or even hoisting as a defense against snarling dogs.
Similarly, although albino rats press a bar lớn eliminate the dibít tất tay of a hoisted animal, they vị not press a bar to lớn eliminate the digăng tay of a conspecific being shocked.
In most sheds there are coal or ash hoists, inspection pits và workshops equipped with an extensive range of tools, many of them power operated.
They were promised two years" hard slog, with growth stifled, taxes hoisted, prices soaring, employment falling.
There were nine industrial deaths due lớn vehicles—not necessarily cars—falling from jacks, ramps or hoists between 1978 and 1980.
We have sầu been hoisted by the fact that local government reorganisation committed local authorities khổng lồ greater expenditure.
If they are right, then at last the signal is hoisted that our decline has begun, and will continue.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của các chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.
*

a family consisting of two parents và their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về bài toán này

Xem thêm: Ltvc: Chủ Ngữ Trong Câu Kể Ai Là Gì ? Luyện Từ Và Câu: Chủ Ngữ Trong Câu Kể Ai Là Gì

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *