Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn đúng theo A tất cả H2, C3H8, C3H4. Cho đàng hoàng 12 lkhông nhiều A qua bột Ni xúc tác. Sau phản ứng được 6 lkhông nhiều khí độc nhất (những khí đo ở thuộc điều kiện). Tỉ khối hận hơi của A so với H2 là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp a gồm h2 c3h8 c3h4

22

B. 13

C. 11

D. 26


*

Đáp án C

6 lit khí suy tốt nhất chính là C3H8

Bảo toàn trọng lượng : mA = mB = mC3H8 = 6.44 = 264g

=> MA = 22 => dA/H2 = 11Hỗn thích hợp khí X rất có thể tích 4,48 lít (đo nghỉ ngơi đktc) bao gồm H2 và vinylaxetilen bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 3:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung rét chiếm được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối đối với H2 bởi 14,5. Cho toàn thể hỗn hợp Y ngơi nghỉ bên trên thong dong qua hỗn hợp nước brom dư (bội nghịch ứng hoàn toàn) thì trọng lượng brom đã phản bội ứng là

*

*

*

*


Hỗn thích hợp khí X hoàn toàn có thể tích 4,48 lkhông nhiều (đo ở đktc) tất cả H2 và vinylaxetilen gồm tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 3:1. Cho các thành phần hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung lạnh thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ kăn năn so với H2 bằng 14,5. Cho tổng thể tất cả hổn hợp Y ở trên nhàn rỗi qua hỗn hợp nước brom dư (bội nghịch ứng hoàn toàn) thì trọng lượng brom đã bội phản ứng là

A. 32,0 gam.

B.3,2 gam.

C.8,0 gam.

D.16,0 gam.


Hỗn đúng theo khí X rất có thể tích 4,48 lít (đo sống đktc) tất cả H2 và vinylaxetilen gồm tỉ trọng mol tương xứng là 3:1. Cho các thành phần hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung lạnh nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối hận đối với H2 bởi 14,5. Cho cục bộ hỗn hợp Y nghỉ ngơi trên từ tốn qua hỗn hợp nước brom dư thì khối lượng brom đang làm phản ứng là

A. 8,0 gam.

B. 32,0 gam.

C. 3,2 gam.

D. 16,0 gam.


Hỗn thích hợp khí tất cả C3H4 và H2. Cho hỗn hợp khí này trải qua ống đựng bột Ni nung rét nhận được hỗn hợp sau làm phản ứng chỉ có cha hiđrocacbon bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 21,5. Tỉ kân hận của các thành phần hỗn hợp khí ban sơ đối với H2 là:

A. 8,6

B. 7,2

C. 10,4

D. 9,2


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm bố hidrocacbon rất nhiều mạch hsống bắt buộc sử dụng 11,76 lkhông nhiều khí O2, sau phản bội ứng nhận được 15,84 gam CO2. Nung m gam tất cả hổn hợp X cùng với 0,04 mol H2gồm Ni xúc tác, sau đó 1 thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch Br2thấy lượng Br2 phản nghịch ứng là 17,6 gam đồng thời trọng lượng bình tăng a gam với có 0,896 lkhông nhiều khí Z độc nhất vô nhị bay ra. Biết các khí đo làm việc đktc. Giá trị của a là

A. 3,20

B.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Cơ Học Là Gì, Lý Thuyết Công Cơ Học, Công Suất, Vật Lí Lớp 10

2,650

C. 3,30

D. 2,750


Đun rét V lít hơi anđehit X cùng với 3V lkhông nhiều khí H2 (xúc tác Ni) đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn chỉ chiếm được một các thành phần hỗn hợp khí Y rất có thể tích 2V lkhông nhiều (các thể tích khí đo làm việc cùng ĐK nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y nhận được chất Z; cho Z chức năng với Na có mặt H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. ko no (đựng một nối đôi C=C), đối chọi chức

B. no, solo chức

C. không no (đựng một nối song C=C), nhì chức

D. no, nhị chức


Nung tất cả hổn hợp khí X gồm H2 với N2 trong bình bí mật với xúc tác phù hợp, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối hận so với He là 2,965. Dẫn tổng thể Y qua bột CuO (dư) nung lạnh, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng hóa học rắn bớt 12 gam, đôi khi nhận được 8,288 lkhông nhiều (đktc) khí duy nhất. Hiệu suất làm phản ứng tổng thích hợp NH3 là

A. 22%.

B.25%.

C.23%.

D. 24%.


Nung hỗn hợp khí X gồm H2và N2trong bình kín với xúc tác tương thích, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ kân hận đối với He là 2,965. Dẫn toàn cục Y qua bột CuO (dư) nung rét, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn sút 12 gam, mặt khác chiếm được 8,288 lít (đktc) khí duy nhất. Hiệu suất bội nghịch ứng tổng hòa hợp NH3là :

A.22%

B.23%

C.24%

D.25%


Đun rét V lkhông nhiều hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (những thể tích khí đo sống cùng điều kiện ánh sáng, áp suất). Ngưng tụ Y chiếm được chất Z; đến Z tác dụng với Na hiện ra H2 gồm số mol bởi một ít số mol Z sẽ phản bội ứng. Chất X là anđehit

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *