Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng nói chung NH3 là

Phương pháp giải

+) Áp dụng sơ đồ vật đường chéo cánh, tiếp nối lựa chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2)

+) Tính nhỗn hợp khí sau làm phản ứng

+) Áp dụng định điều khoản bảo toàn cân nặng ta tất cả : mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y)

+) Hiệu suất làm phản ứng tính theo N2 vì chưng H2 dư


*

Chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2 = 4,,mol)

Phương thơm trình bội phản ứng hoá học:

N2 + 3H2 ( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox khổng lồ.5exvss$ ) 2NH3 (1)

bđ: 1 4 0 mol

pư: x 3x 2x mol

dư: 1x 43x 2x mol

Theo (1) ta thấy : ncác thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng = (1–x) + (4–3x) + 2x = 5 – 2x

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn trọng lượng ta bao gồm :

mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y) ( Leftrightarrow )(frac mn_ mX mn_ mY = fracoverline M _Yoverline M _X = frac2.41,8.4 = frac55 - 2x Rightarrow x = 0,25)

Hiệu suất bội nghịch ứng tính theo N2 bởi vì H2 dư : H =(frac0,251.100\% = 25\% )

Đáp án phải lựa chọn là: d

...

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

Quý khách hàng vẫn xem: Hỗn phù hợp khí x gồm n2 và h2 tất cả tỉ kăn năn đối với he là một trong những 8

Câu hỏi liên quan

Tính bazơ của NH3 là do

Tính chất hóa học của NH3 là

Tính chất hóa học của NH3 là

Cho quỳ tím vào hỗn hợp NH3 1M, quỳ tím chuyển sang color gì ?

Cho vài ba giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch rời thành

Khí NH3 làm cho quì tím độ ẩm gửi lịch sự màu

Cho vài giọt quỳ tím vào hỗn hợp NH3 thì dung dịch rời thành

Hiện tượng xảy ra khi mang lại giấy quỳ khô vào trong bình đựng khí amoniac là

NH3 miêu tả tính bazơ vào bội phản ứng

Khí NH3 bao gồm lẫn khá nước. Hóa hóa học sử dụng để triển khai khô khí NH3 là

Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là

Chất như thế nào rất có thể cần sử dụng để làm thô khí NH3?

Cặp muối hạt nào chức năng cùng với dung dịch NH3 dư hồ hết chiếm được kết tủa ?

Cho phản ứng tổng vừa lòng NH3 vào công nghiệp: N2+ 3H2$oversett^0,xtleftrightarrows$ 2NH3 ∆H = – 92 KJ

Hiệu suất của phản bội ứng giữa N2 với H2 chế tạo ra thành NH3 tăng nếu

Cho cân đối hóa học sau trong bình kín:

 (N_2(k) + 3H_2(k) ightleftarrows 2NH_3(k);,,Delta H = - 92KJ/mol)

Trong các yếu hèn tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng ánh sáng của bội phản ứng.

(4) Tăng áp suất của phản bội ứng.

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố tạo cho tỉ kân hận của hỗn hợp khí vào bình so với H2 tăng lên?

Cho làm phản ứng tổng hòa hợp sau : 

*

Yếu tố không hỗ trợ tăng công suất phản nghịch ứng là:

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch đựng FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Cho NH3 dư vào dung dịch hóa học như thế nào dưới đây, nhận được kết tủa?

Có 4 dung dịch muối hạt riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm hỗn hợp KOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3 dư vào 4 dung dịch bên trên thì số chất kết tủa thu được là

Sục khí NH3 đến dư vào hỗn hợp như thế nào sau đây để nhận được kết tủa?

Nhận biết hỗn hợp AlCl3 và ZnCl2 tín đồ ta sử dụng chất hóa học nào sau đây ?

Cho phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng tổng hợp amoniac:

N2 (k) + 3H2 (k) $oversett^0,xtleftrightarrows$2NH3 (k)

khi tăng nồng độ của hiđro lên gấp đôi, vận tốc bội phản ứng thuận

Trong phòng xem sét, khí NH3 được điều chế bởi cách

Các chất khí pha chế trong chống phân tách thường xuyên được thu theo cách thức đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (bí quyết 3) nlỗi mẫu vẽ sau đây:


*

cũng có thể sử dụng phương pháp nào vào 3 giải pháp trên để thu khí NH3?

Phản ứng nào dưới đây dùng để pha trộn NH3 vào phòng thí nghiệm?

Phản ứng của NH3 cùng với Cl2 tạo thành “khói trắng” . Chất này còn có cách làm phân tử là :

Dung dịch (đặc) nào dưới đây khi xúc tiếp cùng với hỗn hợp NH3 quánh sẽ tạo nên thành khói trắng ?

Điều chế NH3 từ hỗn hợp bao gồm N2 cùng H2 (tỉ lệ 1 : 3). Tỉ kân hận các thành phần hỗn hợp trước đối với tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng là 0,6. Hiệu suất làm phản ứng là

Trong một bình bí mật cất 10 lkhông nhiều nitơ và 10 lkhông nhiều hiđro làm việc nhiệt độ 0oC cùng 10 atm. Sau làm phản ứng tổng hòa hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng bao gồm 60% hiđro tham gia làm phản ứng, áp suất vào bình sau bội phản ứng là :

Hỗn thích hợp X tất cả N2 và H2 có $overlineM_X=12,4.$ Dẫn X trải qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng công suất tổng hòa hợp NH3 đạt 40% thì nhận được tất cả hổn hợp Y. $overlineM_Y$ có giá trị là

Cho các thành phần hỗn hợp bao gồm N2, H2 với NH3 gồm tỉ kăn năn đối với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp trải qua H2SO4 sệt, dư thì thể tích khí sót lại một ít. Thành phần Tỷ Lệ (%) theo thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là :

Sau quy trình tổng phù hợp NH3 từ H2 với N2 $(n_H_2:n_N_2=3:1)$, áp suất trong bình giảm xuống 10% đối với áp suất ban đầu. Biết ánh nắng mặt trời của phản nghịch ứng giữ ko thay đổi trước cùng sau bội nghịch ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong các thành phần hỗn hợp khí nhận được sau phản bội ứng theo lần lượt là :

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian vào bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng hầu như NH3 là

X là tất cả hổn hợp khí H2 cùng N2 gồm tỉ kăn năn so với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào trong bình bao gồm xúc tác bột sắt, làm cho nóng thì nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỷ kân hận đối với oxi bằng 0,25. Tính năng suất tổng đúng theo NH3

Hỗn thích hợp X tất cả N2 cùng H2 có tỉ khối hận tương đối so với H2 là 3,6. Cho các thành phần hỗn hợp X vào trong bình bí mật cùng với xúc tác tương thích rồi tiến hành phản nghịch ứng tổng thích hợp NH3 thấy thu được tất cả hổn hợp Y có N2, H2 cùng NH3. Biết tỉ khối tương đối của Y đối với H2 bằng 4. Hiệu suất bội nghịch ứng tổng phù hợp NH3 trong phản ứng trên là

Đun nóng vào điều kiện thích hợp các thành phần hỗn hợp A bao gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6 nhận được các thành phần hỗn hợp B (biết tỉ khối của B đối với H2 là 30/7). Hiệu suất làm phản ứng là

Điều chế amoniac bằng phương pháp nung tất cả hổn hợp A gồm N2 và H2 gồm tỉ khối hận đối với H2 là 2,625. Đun nóng tất cả hổn hợp A trong điều kiện tương thích được hỗn hợp B (biết tỉ khối hận của B đối với H2 là 2,8). Hiệu suất bội nghịch ứng là

Dẫn 6,72 lkhông nhiều N2 (đktc) phản ứng cùng với 16,8 lkhông nhiều H2 (đktc) trong điều kiện tương thích nhận được hỗn hợp B tất cả dA/B = 17/21. Hiệu suất phản bội ứng là

Cho hỗn hợp khí A có 0,2 mol N2; 0,9 mol H2 phản nghịch ứng vào ĐK thích hợp chiếm được tất cả hổn hợp B biết dA/B =51/55. Hiệu suất bội nghịch ứng là

Một bình kín hoàn toàn có thể tích là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 cùng 0,5 mol N2, ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời (toC). lúc sống tâm trạng cân đối có 0,2 mol NH3 sinh sản thành. Hằng số cân bằng KC của phản nghịch ứng tổng hòa hợp NH3 là :

Dẫn 2,24 lkhông nhiều NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng nhận được hóa học rắn A và khí B. Ngâm hóa học rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đang tyêu thích gia bội phản ứng ? Coi năng suất quá trình bội nghịch ứng là 100%.

Xem thêm: Mirrorless Camera Là Gì - Có Khác Với Máy Ảnh Dslr

Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) trải qua ống đựng 32 gam bột CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Thể tích khí Y xuất hiện là:

Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch bao gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M cùng AlCl3 1M. Khối hận lượng kết tủa sau phản nghịch ứng là

Thêm NH3 mang lại dư vào hỗn hợp tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. lúc các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cân nặng kết tủa thu được là :

Dung dịch X đựng những ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- cùng NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có vào 250 ml hỗn hợp X cần 50 ml hỗn hợp BaCl2 1M. Cho 500 ml hỗn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối bột khan. Nồng độ mol/l của NO3- là :

Tìm tuyên bố không phù hợp với làm phản ứng này

(N_2 + 3H_2 ightleftarrows 2NH_3,,,,,,,,,,,,,Delta H = - 92kJ)

Đốt cháy hổn định thích hợp tất cả 6,72 lít khí Oxi và 7 lkhông nhiều khí amoniac (đo sinh hoạt cùng ĐK ánh sáng với áp suất). Sau phản bội ứng thu được nhóm các chất là:

Trong phòng phân tách, nhằm thử đặc thù của khí X tín đồ ta đã thực hiện phân tích nhỏng hình vẽ dưới đây:


*

Khí X là:

Hình vẽ mặt trình bày hiện tượng kỳ lạ của thí điểm test tính chảy của khí A trong nước. Khí A hoàn toàn có thể là khí nào trong các khí sau:


*

Trong phòng phân tích, hoàn toàn có thể chứng tỏ năng lực tổ hợp rất tốt nội địa của một vài hóa học khí theo như hình vẽ:


Thí nghiệm bên trên được sử dụng cùng với các khí làm sao sau đây

Thành phần của dung dịch NH3 gồm:

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng: 

Phát biểu như thế nào tiếp sau đây sai?

Nhận định đúng về tính chất NH3 là

Một học sinh đã điều chế với thu khí NH3 theo sơ thiết bị tiếp sau đây, tuy thế kết quả thử nghiệm ko thành công. Lí bởi vì thiết yếu là:


Các hóa học khí pha trộn vào chống thí nghiệm hay được thu theo phương thức đẩy không khí (bí quyết 1, biện pháp 2) hoặc đẩy nước (cách 3) nlỗi mẫu vẽ sau đây:


cũng có thể cần sử dụng phương pháp như thế nào vào 3 giải pháp bên trên để thu khí NH3?

Phản ứng như thế nào sau đây NH3 không nhập vai trò chất khử?

Trong các phản bội ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2+ 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số bội phản ứng trong các số đó NH3 thể hiện tính khử là

Cho các phản bội ứng sau:

(2) 4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 →N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 +3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO →3Cu + 3N2 + 3H2O

Các bội phản ứng trong những số ấy NH3 tất cả tính khử

Cho những bội nghịch ứng sau; NH3 biểu lộ tính khử trong bội nghịch ứng:

Cho phản nghịch ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k). Nếu ngơi nghỉ tâm trạng cân bằng mật độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l cùng của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân bằn của phản nghịch ứng là

NH3 có thể phản nghịch ứng được với tất cả những chất vào nhóm như thế nào dưới đây (những ĐK coi như bao gồm đủ)

Cho sơ vật dụng làm phản ứng sau:


X, Y, Z, T khớp ứng là

Trong phân tử NH3 cất liên kết:

Trong công nghiệp, người ta pha trộn khí amoniac từ

Nung lạnh bình kín đáo chứa a mol tất cả hổn hợp NH3 cùng O2 ( gồm xúc tác Pt) để đưa toàn cục NH3 thành NO. Làm nguội với thêm nước vào bình, rung lắc các thu được một lít hỗn hợp HNO3 gồm pH = 1, còn sót lại 0,25a mol khí O2. Biết các bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

Cho x mol N2 cùng 12 mol H2 vào bình kín đáo. Tại thời điểm thăng bằng thấy có 6 mol NH3 chế tạo ra thành. Biết hiệu suất phổ biến của phản ứng là 75%. Tìm x?

Cho 4 mol N2 cùng 16 mol H2 vào bình bí mật. Tại thời gian cân đối thu được x mol tất cả hổn hợp khí. Biết năng suất của bội nghịch ứng tổng vừa lòng NH3 là 70%. Tính x?

Cho 0,84 lkhông nhiều N2 và 4,2 lít khí H2 vào bính bí mật nung rét vào điều kiện phù hợp chiếm được V lít NH3 (những khí phần đông đo sinh hoạt đktc). Biết hiệu suất làm phản ứng là 32%. Giá trị của V là

Cho 3,36 lkhông nhiều N2 cùng 16,8 lkhông nhiều khí H2 vào bính bí mật nung rét vào ĐK tương thích nhận được V lít NH3 (các khí đầy đủ đo ngơi nghỉ đktc). Biết năng suất phản nghịch ứng là 25%, quý hiếm của V là

Cho 2a mol N2 và 3a mol H2 vào bình kín đáo nung lạnh với ĐK phù hợp chiếm được V lít NH3 (đktc) biết công suất phản ứng là 35%. Mối contact giữa V với a là

 Một bình bí mật chứa 4 mol khí N2 và 10 mol khí H2 có áp suất là 200atm. khi đạt tâm lý thăng bằng thì áp suất vào bình là 180 atm, ánh sáng trong bình được giữ lại không thay đổi. Tính năng suất của bội nghịch ứng tổng thích hợp NH3 trên.

Từ 34 tấn NH3 chế tạo 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của bội phản ứng điều chế HNO3 là:

Cho 6 mol N2 cùng trăng tròn mol H2 vào bình kín. Tại thời khắc thăng bằng thu được 18 mol các thành phần hỗn hợp khí. Hiệu suất của làm phản ứng tổng hợp NH3 trên.

Cho 12 lkhông nhiều tất cả hổn hợp N2 với H2 (tỉ khối hận so với H2 bởi 3,6) nung vào bình kín với xúc tác phù hợp một thời gian thu được 10,56 lít các thành phần hỗn hợp khí. Các khí được đo làm việc cùng điều kiện. Hiệu suất phản ứng là

Nung các thành phần hỗn hợp chứa 2,24 lkhông nhiều N2; 8,96 lít H2 trong điều kiện tương thích. Phản ứng dứt thu được hỗn hợp cất 9,856 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (những khí gần như đo ngơi nghỉ đktc). Hiệu suất phản nghịch ứng là

Cho 10,08 lkhông nhiều N2 công dụng cùng với đôi mươi,16 lít H2 (những khí đo ngơi nghỉ đktc) trong ĐK phù hợp. Phản ứng hoàn thành chiếm được hỗn hợp cất 26,88 lít mol tất cả hổn hợp khí. Hiệu suất phản bội ứng là

Cho tất cả hổn hợp N2 cùng H2 vào trong bình làm phản ứng tất cả ánh nắng mặt trời ko thay đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí vào bình bớt 5% so với áp suất ban sơ. Biết ti lệ số mol của nitơ sẽ phản bội ứng là 10%. Thành phần xác suất về số mol của N2 cùng H2 trong hỗn hợp đầu?

Cho hỗn hợp N2 và H2 vào trong bình bội nghịch ứng tất cả nhiệt độ ko thay đổi. Sau một thời gian phản ứng, áp suất khí vào bình giảm 20% đối với áp suất thuở đầu. Biết tỉ lệ thành phần số mol của nitơ sẽ bội nghịch ứng là 1/2. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong các thành phần hỗn hợp đầu là

Số oxit NH3 có thể khử được:

Cho NH3 dư theo thứ tự vào những dung dịch: CuSO4, AgNO3, Zn( NO3 )2, AlCl3, FeSO4, NaBr, MgCl2. Có bao nhiêu hỗn hợp chế tác phức với NH3 ?

 

Cho 6,72 lít khí N2 công dụng cùng với 13,44 lkhông nhiều khí H2 cùng với điều kiện phù hợp nhận được V lkhông nhiều hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết các khí được đo nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là

Cho 17,92 lít hỗn hợp N2, H2 nung vào ĐK thích hợp sau một thời hạn nhận được 13,888 lít hỗn hợp khí với năng suất 30% tính theo N2. Biết các khí đầy đủ được đo sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn. Thể tích N2 vào hỗn hợp ban sơ là

Nung tất cả hổn hợp X có N2 và H2 (biết tỉ kăn năn của X đối với H2 bằng 6,2). Sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp Y trong đó amoniac chiếm 25% thể tích. Hiệu suất làm phản ứng là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *