*


Hỗn phù hợp M có Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly và Ala–Gly trong những số ấy oxi chiếm 21,3018% về cân nặng. Cho 0,16 mol M chức năng toàn vẹn cùng với hỗn hợp HCl nhận được m gam muối. Giá trị của m


Đáp án B

hotline công thức M là GlyAla(Lys)x => CTPT C5+6xH10+12xO3+xN2+2x

Ta có

%O = 16(3+x)12(5+6x)+16(3+x)+10+12x+14(2+2x) = 0,213018⇒x = 1,5GlyAla(Lys)1,5 +5HCl +2,5H2O →GlyHCl + AlaHCl +1,5Lys(HCl)2⇒nHCl = 0,8 mol, nH2O = 0,4 mol⇒mmuoi = mM + mHCl + mH2O = 90,48g


Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH → Y + CH4O

Y + HCl→Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X với Z theo thứ tự là:


X là 1 trong những chất cơ học có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với NaOH thu được một các thành phần hỗn hợp chất bao gồm công thức phân tử C2H4O2NNa với hóa học cơ học (Y), cho khá Y qua CuO nhận được chất hữu cơ Z có công dụng tsi gia phản bội ứng tcụ gương. Công thức cấu trúc của X là:


Chất X bao gồm CTPT C4H9O2N. Biết :

X + NaOH → Y +CH4O; Y + HCl dư → Z + NaCl

Công thức kết cấu của X với Z lần lượt là:


Tbỏ phân đúng theo hóa học sau đã thu được từng nào aminoaxit?

H2NCH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH(C2H5)-CONH-CH2-CONH-CH(C4H9)COOH


Cho các tuyên bố sau về protein:

(1) Protein là hòa hợp hóa học cao phân tử vạn vật thiên nhiên tất cả cấu trúc phức tạp.

Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm lys-gly-ala

(2) Protein tất cả trong khung hình tín đồ cùng động vật hoang dã.

(3) Protein bền so với nhiệt, so với axit và kiềm.

(4) Chỉ những protein có cấu tạo bề ngoài cầu mới có tác dụng tan trong nước tạo dung dịch keo.

Xem thêm: Cavitation Là Gì Và Nguyên Nhân, Cavitation Là Gì

Phát biểu như thế nào đúng ?


Cho các tuyên bố sau:

(a) Peptit Gly-Ala tất cả làm phản ứng color biure.

(b) Trong phân tử đipeptit gồm 2 link peptit.

(c) cũng có thể tạo ra tối nhiều 4 đipeptit tự các amino axit: Gly, Ala.

(d) Dung dịch Glyxin làm thay đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, bigbiglands.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *