Hỗn phù hợp X bao gồm một mol amino axit no, mạch hngơi nghỉ cùng 1 mol amin no, mạch hsinh hoạt. X có chức năng phản bội ứng buổi tối đa cùng với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy trọn vẹn X nhận được 6 mol CO2, x mol H2O cùng y mol N2. Các quý hiếm x, y khớp ứng là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 mol aminoaxit

Phương thơm pháp giải

Phản ứng cháy: CmH2m -1O4N (xrightarrow+O2)m CO2 + (dfrac2m - 12)H2O +(dfrac12)N2

CnH2n+3N (xrightarrow+O2)nCO2 + (dfrac2n + 32)H2O + (dfrac12)N2

Số mol CO2 là : n + m → nH2O = n + m + 1

Số mol N2 = 1


Aminoaxit là CmH2m -1O4N, amin là CnH2n+3N

Phản ứng cháy: CmH2m -1O4N (xrightarrow+O2)m CO2 + (dfrac2m - 12)H2O +(dfrac12)N2

CnH2n+3N (xrightarrow+O2)nCO2 + (dfrac2n + 32)H2O + (dfrac12)N2

Số mol CO2 là : n + m =6 → nH2O = n + m + 1 = 7.

Số mol N2 = 1


*

+ Đầu bài xích nói : “X có chức năng phản ứng tối nhiều cùng với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH” dễ nhầm lẫn aminoaxit có 2 đội NH2 và 2 đội COOH

+ Nhầm lẫn amin chức năng cùng với NaOH → không đúng số team COOH trong amino axit là 1

lúc kia amino axit là CmH2m +1O2N

→ nH2O = n + m + 2 = 8 → Chọn nhầm C


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy trọn vẹn một amino axit no phân tử chỉ đựng 1 team NH2 cùng 1 đội COOH chiếm được V lít CO2 cùng 4,5 gam H2O và 1,12 lkhông nhiều N2(những hóa học khí thu được làm việc đktc). Giá trị của V là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol $altrộn $-amino axit A no thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Mặt khác cũng 0,1 mol A tính năng với trọn vẹn 0,1 mol NaOH hoặc HCl. Công thức của A là :


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amino axit no phân tử chỉ chứa 1 team NH2 với 1 team COOH chiếm được 4,48 lkhông nhiều CO2 với 4,5 gam H2O. CT của amino axit là :


Đốt cháy 7,5 gam amino axit X no (phân tử đựng 1 team NH2 với 1 nhóm COOH) buộc phải cần sử dụng vừa đủ 5,04 lkhông nhiều O2 (đktc). X là


Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam α-amino axit A (cất 1 team -COOH) thì nhận được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O với 1,12 lkhông nhiều N2 (đktc). CTCT A là


Hỗn vừa lòng X gồm một mol amino axit no, mạch hngơi nghỉ cùng 1 mol amin no, mạch hsống. X có khả năng phản bội ứng về tối nhiều cùng với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy trọn vẹn X nhận được 6 mol CO2, x mol H2O cùng y mol N2. Các cực hiếm x, y khớp ứng là


Hỗn thích hợp X bao gồm amino axit Y (no, mạch hsống, cất 1 nhóm NH2 cùng 1 đội COOH) và este Z no, đối chọi chức, mạch hsinh sống. Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol X chiếm được N2; 0,3 mol CO2 cùng 0,325 mol H2O. Mặt không giống, 0,15 mol X trên bội phản ứng toàn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH hiện ra m gam muối bột. Giá trị của m là


Xem thêm: Tế Bào Thực Vật Gồm Những Thành Phần Nào, Tế Bào Thực Vật Gồm Những Thành Phần Chủ Yếu Nào

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 chất H2NR(COOH)xvới CnH2n+1COOH, nhận được 52,8 gam CO2cùng 24,3 gam H2O. Mặt khác, 0,1 mol X làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch cất a mol HCl. Giá trị của a là


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X bao gồm một amino axit Y no mạch hở phân tử chỉ đựng 1 đội NH2 với 1 nhóm COOH và 1 axit cacboxylic no solo chức mạch hsinh sống Z (có số mol bởi nhau) bởi oxi bầu không khí thu được 0,3 mol CO2 với 0,35 mol H2O, sót lại là O2 và N2. Y, Z là :


Hỗn thích hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ gồm đội chức –COOH với –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ thành phần mO : mN = 80 : 21. Để chức năng trọn vẹn cùng với 3,83 gam tất cả hổn hợp X yêu cầu 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam tất cả hổn hợp X cần 3,192 lkhông nhiều O2 (đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì cân nặng kết tủa chiếm được là


Hỗn vừa lòng X có nhị amino axit no, hngơi nghỉ (chỉ chứa hai nhiều loại team chức). Đốt cháy trọn vẹn 0,03 mol tất cả hổn hợp X bắt buộc 3,976 lkhông nhiều O2 (đktc) thu được H2O, N2 cùng 2,912 lít CO2 (đktc). Mặt không giống, 0,03 mol X làm phản ứng vừa đủ cùng với 0,05 mol HCl thu được dd Y. Dung dịch Y bội phản ứng đầy đủ với a mol NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được m gam muối bột khan. Giá trị của m sớm nhất với


Hỗn hòa hợp X có một trong những amino axit (chỉ bao gồm team chức –COOH với –NH2, không có nhóm chức khác). Trong các thành phần hỗn hợp X, tỉ trọng khối lượng của oxi cùng nikhổng lồ tương xứng là 192 : 77. Để công dụng toàn diện với 19,62 gam các thành phần hỗn hợp X bắt buộc 220ml hỗn hợp HCl 1M. Mặt không giống đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam tất cả hổn hợp X đề nghị V lkhông nhiều khí O2 (đktc) nhận được H2O, N2 cùng 27,28 gam CO2. Giá trị V là:


Hỗn hòa hợp X bao gồm amino axit Y gồm dạng H2N-CnH2n-COOH và este Z tạo ra vì Y cùng ancol no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng O2 toàn vẹn, nhận được N2; 12,32 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 11,25 gam H2O. Giá trị m là:


Đốt cháy hoàn toàn 68,2 gam các thành phần hỗn hợp X có glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic, nhận được N2, 55,8 gam H2O cùng a mol CO2. Mặt khác 68,2 gam X công dụng được buổi tối nhiều cùng với 0,6 mol NaOH vào hỗn hợp. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol một α-aminoaxit X (no, mạch hsống, phân tử có 1 team NH2, 1 team COOH) vào oxi chiếm được 0,84 mol hỗn hợp khí cùng tương đối bao gồm CO2, H2O, N2. Công thức cấu trúc của X là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả Gly, Ala, Val với Glu. Để tác dụng không còn với 0,2 mol X nên 100 ml dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp tất cả NaOH 1M cùng KOH 1,4M. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X nên V lkhông nhiều O2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư, trọng lượng hỗn hợp sau bội phản ứng tăng 56,88 gam. Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol các thành phần hỗn hợp X có một amino axit Y (bao gồm một đội nhóm amino) với một axit cacboxylic no Z (đơn chức, mạch hở), nhận được 26,88 lít CO2 (đktc) cùng 23,4 gam H2O. Mặt không giống, 0,45 mol X phản nghịch ứng toàn vẹn với lượng dung dịch cất m gam HCl. Giá trị của m là


X là một amino axit gồm 2 team –NH2 với 1 team –COOH. Cho X chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được muối hạt Y, MY = 1,6186MX. Trộn 0,1 mol X với 0,1 mol glyxin thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt hết Z đề nghị từng nào lkhông nhiều O2 (đktc) ?


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin buộc phải cần sử dụng 0,3 mol O2 thu được CO2, H2O với N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được lượng muối hạt là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *