Câu 56652: Hỗn vừa lòng X gồm 2 anđehit đối chọi chức Y, Z. Khi mang đến 1,42 gam các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 8,64 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn 1,42 gam tất cả hổn hợp X thành các thành phần hỗn hợp ancol X’. Cho tổng thể hỗn hợp X’ vào bình đựng mãng cầu dư thu được 0,336 lít H2 (đktc). Bí quyết của Y, Z theo lần lượt là:

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 andehit đơn chức y và z

CH3CHO và CH2=CH-CHO.

B. HCHO với CH3-CH2-CHO.

C.

Xem thêm: Công Nghệ Primeknit Là Gì Hay? Công Nghệ Primeknit Là Gì

CH2=CH-CHO cùng CH3CHO. 

D. HCHO và CH2=CH-CHO.


Giải đưa ra tiết:

Ta tất cả số mol ancol = số mol anđehit = 0,03, số mol bạc đãi là 0,08 mà lại anđehit solo chức => chắc chắn rằng có HCHO

gọi số mol HCHO là x, số mol andehit RCHO còn lại là y.

có: 4x + 2y = nAg = 0,08

và: x + y = 0,03

=> x = 0,01, y = 0,02

=> andehit còn lại có: M = 

*
=56

=> CH2=CH-CHO

=> D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *