Lời giải:

Khối hận lượng của 1/3 X là:

*
X có những ion:
*
Ø Xét phần hai: Phương trình ion:
*
Kết tủa nhận được là BaCO3 
*
*
Ø Xét phần một: Phản ứng tạo kết tủa:
*
Két tủa nhận được là BaCO3
*
*
*
*
X gồm: NH4HCO3, (NH4)2CO3 Ø Xét phần ba:
*
*
Các phương trình ion:
*
*
*
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *