Đặt số mol của H2N - CH(CH3) - COOH là x với của HOOC - (CH2)2 - CH(NH2) –COOH là y.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm alanin và axit glutamic

Phương trình bội phản ứng:

- COOH + NaOH→ - COONa + H2O (1)

mol: (x + 2y) → (x + 2y)

-NH2 + HCl→ -NH3Cl (2)

mol: (x + y)→ (x + y)→ (x + y)

Theo (1), (2) và giả thiết ta có:

67x+2y−45x+2y=30,8+a−a52,5x+y−16x+y=36,5+a−a⇔x+2y=1,4x+y=1⇔x=0,6y=0,4→a=0,6.89+0,4.147=112,2gam.


Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối bột nitrat của kim loại M hóa trị II. Chiếm được 4,0 gam oxit kim loại tương ứng. M là kim loại:


Để phân tích định tính những nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, fan ta triển khai một phân tích được mô tả như hình vẽ:

*

Phát biểu nào sau đây đúng?


Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm ; (2) sợi bông; (3) gai đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6 ; (7) tơ axetat. Nhiều loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:


Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bởi CuO đun cho nóng thu được 13,2 gam lếu láo hợp gồm anđehit, axit cacboxylic, ancol dư cùng nước. Hỗn hợp này tác dụng với Na hình thành 3,36 lít H2 (ở đktc). Phần trăm trọng lượng ancol bị oxi hoá là:


Cho những phát biểu sau:

(a) bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là làm phản ứng một chiều.

(b) Trong phản bội ứng pha trộn este, tín đồ ta thường thêm cát (SiO2) nhằm xúc tác cho phản ứng.

(c) Hiđro hóa glucozơ (xt, t°), nhận được sobitol.

Xem thêm: Thiết Kế Web Bằng Adobe Xd Là Gì, Hướng Dẫn Thiết Kế Web Bằng Adobe Xd

(d) "Da giả" được tổng hòa hợp từ phản nghịch ứng trùng ngưng amino axit.

(e) Thủy phân trọn vẹn các peptit trong dung dịch kiềm, thu được các amino axit.

(f) Dung dịch những amin tất cả vòng benzen phần đông không làm chuyển màu quỳ tím.

Số tuyên bố đúng là


Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế sắt kẽm kim loại Al bằng cách điện phân rét chảy A12O3;

(2) toàn bộ kim một số loại kiềm thổ hồ hết tan nội địa ở ánh sáng thường;

(3) Quặng boxit gồm thành phần chính là Na3AlF6;

(4) Bột nhôm từ bỏ bốc cháy khi tiếp xúc cùng với khí clo;

(5) Thạch cao sống có công thức là CaSO4.2H2O;

(6) Đun nóng rất có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.

Số tuyên bố đúng


Thủy phân lếu láo hợp tất cả 0,02 mol saccarozơ với 0,01 mol mantozơ (gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau) một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân từng chất hồ hết là 75%). Khi cho toàn cục X chức năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag chiếm được là:


Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) mang đến Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2;

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;

(d) mang đến Na vào hỗn hợp CuSO4 dư;

(e) sức nóng phân AgNO3;

(g) Đốt FeS2 trong không khí;

(h) Điện phân hỗn hợp CuSO4 với điện cực trơ;

Sau khi xong các phản ứng, số thí sát hoạch được kim loại là:


Cho phản bội ứng:NaCrO2+Br2+NaOH→Na2CrO4+NaBr+H2O

Sau khi cân bằng phản ứng trên, tổng hệ số tối giản của phản nghịch ứng là?


Cho các chất cơ học sau đây: X là axit cacboxylic không no, đối kháng chức (chứa 2 liên kết π); Y là axit cacboxylic no, solo chức; Z là ancol no; T là este mạch hở, 3 chức, chế tạo ra từ X, YZ (chứa 5 liên kết π). đến 26,5 gam các thành phần hỗn hợp E tất cả X, Y, Z, T công dụng vừa đầy đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được 20,9 gam hỗn hợp muối F và 13,8 gam ancol Z. Tổng thể Z tác dụng với na dư, nhận được 5,04 lít H2 (đktc). Nung F với NaOH dư và CaO ở ánh sáng cao, thu được hỗn hợp khí Q tất cả tỉ khối đối với H2 là 8,8. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm theo trọng lượng của X vào E gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Môi trường ko khí, đất, nước xung quanh một trong những nhà máy hoá chất thường bị ô nhiễm và độc hại nặng vị khí độc, ion sắt kẽm kim loại nặng và các hoá chất. Phương án nào dưới đây cần yêu cầu được thực hiện nhằm chống gây độc hại môi trường?


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *