Câu 61988:  Hỗn đúng theo X gồm axit axetic, etyl axetat cùng metyl axetat. Cho m gam tất cả hổn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X bắt buộc V lít O2(đktc) tiếp nối cho cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Khẳng định V?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic

19,04 lít

B.

Xem thêm: Phân Biệt Các Phiên Bản Beta Là Gì ? Thế Nào Là Thử Nghiệm Beta

17,36 lít

C. 19,60 lít

D. 15,12 lít


Giải chi tiết:

Đặt CT bình thường của X là CnH2nO2

=> Đốt cháy X tạo ra nCO2 = nH2O

Mà mCO2 + mH2O = 40,3

=> nCO2 = nH2O = 

*
 = 0,65 mol

nNaOH = 0,2 mol => nX = 0,2 => nO(trong X) = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng => mX = 0,4.16 + 0,65.(12+2) = 15,5

Mà X +  mol O2 

*
 CO2 + H2O

Bảo toàn khối lượng => 15,5 + .32 = 40,3 => V = 17,36

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *