Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với làng mạc hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ nhiênHoạt hễ trải đời, hướng nghiệpHoạt hễ thưởng thức sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ba bao na na2o và k

*

Hỗn đúng theo X tất cả Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam tất cả hổn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lkhông nhiều H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thú 7,7952 lít CO2 (đktc) vào hỗn hợp Y thu được từng nào gam kết tủa?


*

Coi nhỏng tất cả hổn hợp X chỉ bao gồm Na, K, Ba, O

Cho X vào nước thì 3 sắt kẽm kim loại bội phản ứng sinh ra khí H2, còn O tác dụng với H2 để tạo nên nước theo phần trăm 1Oxi+1H2

(Rightarrow) (n_H_2=frac12n_Na+frac12n_K+n_Ba-n_O=0,14left(mol ight))

Có (n_Na=n_NaOH=0,18left(mol ight))

(n_K=n_KOH=frac0,044m56;n_Ba=n_Baleft(OH ight)_2=frac0,93m171left(mol ight))

(Rightarrow n_O=frac12n_Na+frac12n_K+n_Ba-n_H_2=0,09+frac0,022m56+frac0,465m171)

Lại có pmùi hương trình tổng khối lượng các thành phần hỗn hợp X:

(m_X=m=m_Na+m_K+m_Ba+m_O\=0,18.23+frac0,044m56.39+frac0,93m171.137+m_O)

Tgiỏi số mol Oxi tính được (theo m) làm việc bên trên vào ta được pmùi hương trình 1 ẩn m

giải ra được (mapprox25,5)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Hoà tan trọn vẹn 8,49 gam tất cả hổn hợp gồm Na, K với Ba vào nước, chiếm được dung dịch X với 3,136 lít khí H2(đktc). Dung dịch Y bao gồm HCl với H2SO4, tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 2 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng trọng lượng các muối bột được tạo ra làChọn câu trả lời đúng:

A. 18,46 gam. 

B. 12,78 gam. 

C. 20,18 gam. 

D. 18,62 gam. 


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kyên ổn các loại kiềm - kiềm thổ và các thích hợp chất c...
1
0
*

Hòa tung 3,82 gam các thành phần hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 cùng Na3PO4 vào nước dư thu đượcdung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y bắt buộc 50 ml hỗn hợp KOH 1M, thu được hỗn hợp Z. Khốilượng kết tủa chiếm được Khi đến Z chức năng hết với dung dịch AgNO3 dư làA. trăng tròn,95 gam. B. 16,76 gam. C. 12,57 gam. D. 8,38 gam


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kyên ổn các loại kiềm - kiềm thổ và các hòa hợp chất c...
3
0

mang lại m gam Ba vào 600ml dung dịch tất cả hổn hợp đựng Koh 0,1 M và Naoh 0,1 thu được dd X. mang lại nhàn nhã X vào 200ml dd Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y có giá trị lớn nhất. m cùng cân nặng kết tủa Y thứu tự là : A.8,22 và 13,98. B:2,74 cùng 3,12. C:8,22 cùng 19,38. D: 2,74 và 4,66


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Klặng các loại kiềm - kiềm thổ với các phù hợp hóa học c...
1
0

Hấp thú hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào hỗn hợp cất 16 gam NaOH nhận được dung dịch X. Khối lượng muối hạt rã chiếm được vào hỗn hợp X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) ?


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Klặng nhiều loại kiềm - kiềm thổ với các vừa lòng chất c...
2

Xem thêm:

0

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (sống đktc) vào dung dịch cất 8 gam NaOH, nhận được dung dịch X. Kân hận lượng muối bột tan có trong hỗn hợp X là (Cho C = 12, O = 16, Na = 23)


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kyên nhiều loại kiềm - kiềm thổ cùng các hòa hợp hóa học c...
2
0

Nhiệt phân 82,9 gam các thành phần hỗn hợp X có KMnO4, K2MnO4, MnO2, KClO3 với KClO (trong đóclo chiếm 8,565% kăn năn lượng), sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và V lkhông nhiều O2 (đktc). Hòa tantrọn vẹn Y cần 1 lkhông nhiều hỗn hợp HCl 3M (đun nóng), chiếm được 19,04 lkhông nhiều Cl2 (đktc) với dung dịch Zchứa hai hóa học chảy có cùng mật độ mol. Giá trị của V là

A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kyên ổn nhiều loại kiềm - kiềm thổ và các đúng theo hóa học c...
1
0

Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối bột cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam hóa học rắn cùng khí X. Lượng khí X hiện ra đến hấp thụ vào 75 ml hỗn hợp NaOH 1M, khối lượng muối khan chiếm được sau phản nghịch ứng là ?


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kyên ổn nhiều loại kiềm - kiềm thổ cùng những đúng theo hóa học c...
1
0

Cho 6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp CO2 với N2 (đktc) đi qua hỗn hợp KOH tạo ra 2,07 gam K2CO3 và 6 gam KHCO3. Thành phần % thể tích của CO2 vào hỗn hợp là ?


Lớp 12 Hóa học tập Chủ đề. Klặng loại kiềm - kiềm thổ và các phù hợp chất c...
4
0

Cho tất cả hổn hợp các sắt kẽm kim loại kiềm Na, K kết hợp hết vào nước được hỗn hợp A cùng 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M yêu cầu nhằm trung hòa hết một trong những phần cha hỗn hợp A là ?


Lớp 12 Hóa học Chủ đề. Kim loại kiềm - kiềm thổ với các hợp hóa học c...
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *