Câu 53450: Hợp hóa học hữu cơ X tất cả CTPT là C4H8O3. X có chức năng tsi gia bội nghịch ứng với Na, với hỗn hợp NaOH với phản bội ứng tvậy bạc. Sản phđộ ẩm tdiệt phân của X trong môi trường thiên nhiên kiềm có khả năng phối hợp Cu(OH)2 tạo nên thành dung dịch màu xanh da trời lam. CTCT của X hoàn toàn có thể là:

A.

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ x có công thức c4h8o3

CH3CH(OH)CH(OH)CHO

B.

Xem thêm: Hô Hấp Bằng Hệ Thống Ống Khí Ở Côn Trùng, Côn Trùng Có Hình Thức Hô Hấp Nào

HCOOCH2CH(OH)CH3

C. CH3COOCH2CH2OH

D. HCOOCH2CH2CH2OH


Giải bỏ ra tiết:

X tính năng cùng với NaOH =>đựng đội –COO- (este) hoặc –COOH axit=>các loại A

X tsay đắm gia phản nghịch ứng tthế bạc =>chứa náo quan –CHO =>một số loại C

Sản phẩm tdiệt phân của X vào môi trường xung quanh kiềm có khả năng hòa hợp Cu(OH)2 sinh sản thành hỗn hợp màu xanh da trời lam =>chứa tối thiểu 2 nhóm –OH tức thời kề=>nhiều loại D

=>câu trả lời B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại chủ quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *