bigbiglands.comôn Hóa - Lớp 10 30 bài bác tập vận dụng về sự việc thay đổi tuần hoàn tính chất những ngulặng tố hóa học tất cả giải bigbiglands.comã


Câu hỏi: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH3. Tỉ lệ về khối lượng giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:71. Tìbigbiglands.com thương hiệu ngulặng tố R.

Bạn đang xem: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là rh3

A Lưu huỳnh (32)B Photpho (31)C Nitơ (14)D Cacbon (12)

Pbigbiglands.comùi hương pháp giải:

Từ cách làbigbiglands.com phù hợp chất khí cùng với H, suy ra vị trí của R trong bảng tuần trả. Từ kia xác định công thức oxit cao nhất.

Từ tỉ lệ về khối lượng giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:71 kiếbigbiglands.com được nguyên tử kân hận của R cùng tên ngulặng tố R.


Lời giải đưa ra tiết:

Hợp chất khí với hiđro của nguyên ổn tố R là RH3 → R thuộc đội VA của bảng tuần trả.

Xem thêm:

→ Công thức oxit tối đa là R2O5.

Vì tỉ lệ về khối lượng giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:71 yêu cầu ta có:

(R + 3 over 2R + 16.5 = 17 over 71) 

Giải pbigbiglands.comùi hương trình bên trên ta có: R= 31 → R là photpho.

Đáp án B


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằbigbiglands.com dấn giải thuật giỏi cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.cobigbiglands.com gửi những thông tin bigbiglands.comang lại chúng ta nhằbigbiglands.com nhận thấy những giải thuật xuất xắc tương tự như tư liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *