Hợp hóa học X mạch hlàm việc có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X làm phản ứng toàn diện với dung dịch NaOH xuất hiện khí Y với hỗn hợp Z. Khí Y nặng nề rộng không gian cùng có tác dụng giấy quì tím ẩm chuyển thành greed color. Dung dịch Z có khả năng làm mất thuốc nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối bột khan. Giá trị m là?


Bạn đang xem: Hợp chất x mạch hở có công thức c4h9no2

Phương pháp giải

X tính năng NaOH tạo ra khí Y đề xuất X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất thuốc nước Brom đề nghị R1 gồm liên kết đôi C=C → R1 ≥ 27

Khí Y làm giấy quì tím độ ẩm hóa xanh cần Y : R2NH2 với MY > 29 =>R2 + 16 > 29

MX = R1 + R2 + 61 = 103

→ R1= 27(CH2=CH-) cùng R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH →CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O


(n_X = dfrac10,3103 = 0,1,,mol)

X chức năng NaOH sản xuất khí Y yêu cầu X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất đi thuốc nước Brom đề xuất R1 có link đôi C=C, suy ra R1 ≥ 27 (1)

Khí Y làm giấy quì tím ẩm hóa xanh bắt buộc Y : R2NH2 cùng MY > 29 =>R2 + 16 > 29

=> R2>13 (2)

Ta tất cả : MX = R1 + R2 + 61 = 103 suy ra R1 + R2 = 42 (3)

Từ (1), (2), (3) → R1 = 27(CH2=CH-) với R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH→ CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O

0,1 mol 0,1 mol

→ m = 0,1.94 = 9,4 gam


*

+ xác minh nhầm Rmột là CH3, R2 là CH2=CH- → khẳng định sai cân nặng muối bột → chọn nhầm C

+ khẳng định nhầm khí Y là NH3 → dung dịch Z đựng muối bột CH2=CH-CH2-COONa → tính nhầm trọng lượng muối hạt → chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng cùng với bí quyết phân tử C2H7O2N bao gồm bao nhiêu hóa học vừa phản ứng được cùng với dung dịch NaOH, vừa bội phản ứng được với hỗn hợp HCl ?


Hai hợp chất hữu cơ X với Y có thuộc công thức phân tử là C3H7O2N, đông đảo là hóa học rắn làm việc ĐK thường. Chất X bội phản ứng với dung dịch NaOH giải pchờ khí, chất Y tđê mê gia phản bội ứng trùng ngưng. Các hóa học X, Y thứu tự là


Hợp hóa học hữu cơ CxHyO2N2 là muối hạt amoni của amino axit phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 loãng theo tỉ lệ mol tương xứng là bao nhiêu


Cho chất cơ học X có phương pháp phân tử C2H8O3N2 chức năng với dung dịch NaOH, chiếm được chất cơ học 1-1 chức Y cùng những chất vô cơ. Phân tử kăn năn của Y là


Hợp hóa học cơ học A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A chức năng cùng với kiềm tạo khí mùi hương khai khối lượng nhẹ hơn bầu không khí. A chức năng với axit sinh sản muối hạt amin bậc I. Công thức kết cấu của A là


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử là C4H14O3N2. khi đến X chức năng với hỗn hợp NaOH thì nhận được các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 khí ngơi nghỉ ĐK thường và phần đông có tác dụng làm xanh quỳ tím độ ẩm. Số CTCT cân xứng của X là


Hỗn thích hợp hữu cơ X có phương pháp C4H9O2N. Khi mang lại X tác dụng cùng với dung dịch NaOH nhận được một muối bột của một amino axit và một ancol đối chọi chức. Số phương pháp cấu tạo cân xứng cùng với X là


Cho đúng theo chất cơ học X có CTPT C3H12N2O3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, làm cho nóng thu được hỗn hợp khí có 2 hóa học Y và Z phần đa có tác dụng xanh quì tím ẩm trong những số đó chỉ có một hóa học lúc tác dụng với HNO2 giải pđợi N2. Phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng rước cô cạn chỉ thu được các đúng theo chất vô cơ. Công thức cấu tạo của X là:


Hai hóa học cơ học X, Y là đồng phân của nhau cùng tất cả bí quyết phân tử là C3H7O2N. X chức năng cùng với NaOH thu được muối X1 có công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y chức năng cùng với NaOH chiếm được muối Y1 có cách làm phân tử là C3H3O2Na. Tìm phương pháp kết cấu của X, Y?


Chất hữu cơ X là 1 muối axit tất cả CTPT là C4H11O3N có thể phản ứng đối với tất cả dung dịch axit với hỗn hợp kiềm. Lúc cho X tính năng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng, cô cạn thì phần rắn chiếm được chỉ toàn chất vô cơ. Số CTCT cân xứng là:


Đun lạnh đúng theo chất hữu cơ X (CH6O3N2) cùng với NaOH nhận được 2,24 lkhông nhiều khí Y có tác dụng có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm. Kân hận lượng muối bột khan chiếm được sau phản nghịch ứng là :


Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tính năng cùng với dung dịch đựng 0,2 mol NaOH làm cho nóng thu được hóa học khí có tác dụng xanh giấy quỳ độ ẩm và hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Hợp chất X mạch hnghỉ ngơi gồm cách làm phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng toàn diện cùng với dung dịch NaOH sinh ra khí Y với hỗn hợp Z. Khí Y nặng nề rộng bầu không khí với có tác dụng giấy quì tím độ ẩm đưa thành màu xanh lá cây. Dung dịch Z có tác dụng làm mất đi màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối hạt khan. Giá trị m là?


Xem thêm: Laptop Thinkpad Là Gì ? Một Số Dòng Máy Phổ Biến 2021 Một Số Dòng Máy Phổ Biến 2021

Cho 1,82 gam đúng theo chất hữu cơ đối chọi chức, mạch hsống X tất cả bí quyết phân tử C3H9O2N tính năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, nấu nóng thu được khí Y cùng dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Hợp hóa học X có công thức phân tử trùng với phương pháp đơn giản và dễ dàng duy nhất, vừa tính năng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong ĐK tương thích. Trong phân tử X, nhân tố Tỷ Lệ cân nặng của những nguim tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; sót lại là oxi. khi cho 4,45 gam X phản bội ứng hoàn toàn với 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối hạt khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Đốt cháy trọn vẹn một hóa học hữu cơ X vào O2 thu được 1,344 lkhông nhiều CO2, 0,168 lít N2 (đktc) và 1,485 gam H2O. Khi cho X tác dụng với NaOH nhận được một sản phẩm là CH3COONa. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


X bao gồm CTPT C3H12N2O3. X công dụng cùng với hỗn hợp NaOH (làm cho nóng nhẹ) hoặc HCl đều phải có khí bay ra. Lấy 18,60 gam X chức năng trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng cô cạn hỗn hợp mang đến khối lượng không thay đổi thì được m (gam) rắn khan, m có mức giá trị là


Cho vừa lòng hóa học cơ học đơn chức X tất cả cách làm là C3H10O3N2. Cho m gam X tính năng với NaOH đầy đủ thu được 2,55 gam muối vô cơ. Giá trị của m là:


Hai hóa học cơ học A, B bao gồm công thức CH5NO2 với C2H7NO2. Hỗn hợp X bao gồm A và B mang đến công dụng cùng với NaOH dư tạo ra 2,72 gam một muối độc nhất vô nhị và cất cánh ra một hỗn hợp khí tất cả $overlineM$= 27,5. Hỗn đúng theo X có kăn năn lượng


Cho hỗn hợp X bao gồm hai chất hữu cơ gồm thuộc phương pháp phân tử C2H7O2N chức năng toàn diện với dung dịch NaOH cùng đun cho nóng, nhận được dung dịch Y với 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) gồm nhị khí (hầu hết có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kân hận khá của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối hạt khan là:


Hợp chất X có phương pháp C2H7NO2 bao gồm phản nghịch ứng tcố gương, Khi làm phản ứng cùng với hỗn hợp NaOH loãng tạo nên dung dịch Y cùng khí Z, lúc mang lại Z công dụng với hỗn hợp tất cả hổn hợp tất cả NaNO2 cùng HCl tạo nên khí Phường. Cho 11,55 gam X tác dụng cùng với dung dịch NaOH toàn diện, cô cạn dung dịch chiếm được số gam hóa học rắn khan là:


Hỗn vừa lòng X tất cả chất Y (C2H10O3N2) cùng hóa học Z (C2H7O2N). Cho 14,85 gam X bội phản ứng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH với nấu nóng, nhận được hỗn hợp M cùng 5,6 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp T có 2 khí (mọi làm cho xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn bộ hỗn hợp M chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m có thể là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp tất cả glyxin, anlanin, amoni acrylat và etylamin bởi lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy phản vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 41,37 gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ba(OH)2 bớt 26,82 gam cùng 1,008 lkhông nhiều khí (đktc) không biến thành kêt nạp. Giá trị của m là


Hai chất P.., Q có cách làm phân tử thứu tự là C3H12N2O3 cùng C2H7NO3. lúc đến Phường.,Q phản nghịch ứng với dung dịch HCl cùng tạo ra khí Z; còn cùng với dung dich NaOH thuộc mang đến khí Y. Nhận xét nào dưới đây đúng


Chất X có bí quyết phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số bí quyết kết cấu hoàn toàn có thể có của X là


Cho sơ thứ chuyển hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định làm sao tiếp sau đây đúng?


Chất cơ học mạch hsinh sống X có phương pháp C8H15O4N. Cho m gam X tác dụng cùng với lượng dư NaOH nhận được (m +1) gam muối bột aminoaxit với hỗn hợp Y tất cả nhị ancol. Tính cực hiếm của m


Cho tất cả hổn hợp E tất cả 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic nhị chức) tác dụng trọn vẹn với dung dịch KOH, nhận được một ancol đối kháng chức, hai amin no (sau đó trong hàng đồng đẳng) và hỗn hợp T. Cô cạn T, chiếm được tất cả hổn hợp G gồm bố muối hạt khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong số đó gồm nhị muối hạt của hai axit cacboxylic cùng muối bột của một α-amino axit). Phần trăm trọng lượng của muối hạt gồm phân tử khối hận lớn nhất vào G là


*

Cơ quan nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *