Dịch nghĩa: Mặc cho dù tôi thích thú đều các thành tích của cô ấy, tôi không quá sự mê thích cô ấy.

Bạn đang xem: Much as i admire her achievements, i don't really like her

Phương án A. I don’t really like her even though I admire her achievements = Tôi không thực sự sự ưng ý cô ấy tuy vậy tôi yêu thích rất nhiều các thành tích của cô ấy ấy, là phương án tất cả nghĩa của câu tiếp giáp cùng với nghĩa câu nơi bắt đầu duy nhất.

B. I don’t really lượt thích her because I don’t admire her achievements = Tôi ko thực sự thích hợp cô ấy vì tôi không hâm mộ phần đa thành quả của cô ý ấy.

C. Whatever her achievements, I don’t really like her = Bất kể phần đông kết quả của cô ấy là gì, tôi không quá sự mê thích cô ấy.

D. I like her achievements, so I admire her = Tôi ưng ý số đông các thành tích của cô ấy ấy, cần tôi yêu mếm cô ấy.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The old và the new in transportation also contrast sharply in Middle East.


A.The old & the new


B.also contrast


C.sharply


D.Middle East


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Having been served dinner, ____________


A. the problem was discussed by the members of the committee


B. the committee members discussed the problem


C. it was discussed by the committee members the problem


D. a discussion of the problem was made by the members of the committee


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Some people will go any length lớn đại bại weight


A. Some people will vì anything lớn thua kém weight


B. Some people haven’t lost any weight for a long time


C. Losing weight is a long way for some people


D.

Xem thêm: All Nations May Have To Make Fundamental Changes In Their, All Nations May Have To Make Fundamental

Some people find it hard to thảm bại weight


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

____________ the invention of the steam engine, most forms of transport were horse-drawn.


A. With reference


B. Akin


C. Prior to


D. In addition to


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We’d better leave sầu them a note. It’s possible they’ll arrive sầu later


A. If they arrive late, we’d better leave sầu them a note


B. We’d better leave sầu them a note as they arrive late


C. They’ll probably arrive sầu later so that we’d better leave sầu them a note


D. We’d better leave them a note in case they arrive sầu later


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

You"d better not place a bet on Stallion. In my opinion, the horse doesn"t _____ a chance of winning the race.


A. win


B. stand


C. rise


D. play


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ ĐK khóa đào tạo và huấn luyện trên bigbiglands.com


*

Liên kết
tin tức bigbiglands.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Quý khách hàng đã tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng phương pháp ĐK, chúng ta đồng ý với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của Cửa Hàng chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp đăng ký, các bạn gật đầu đồng ý cùng với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập tương tác gmail bạn ĐK để đưa lại password
Lấy lại mật khẩu đăng nhập

Quý Khách chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng phương pháp ĐK, các bạn gật đầu cùng với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quý khách hàng vui miệng còn lại đọc tin sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
tin nhắn.com
VietJachồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *