Trước cơn bão các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì? Phần sau sẽ giúp bạn học đưa ra những việc cần chuẩn bị trước một cơn lốc lớn, và thực hành hỏi và vấn đáp các câu hỏi liên quan với các bạn học.

Bạn đang xem: Speak unit 9: natural disasters

Bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

SPEAK – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

a) kiểm tra (x) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh vệt (x) vào đầy đủ sự sẵn sàng mà bạn nghĩ là đề nghị làm trước một cơn bão.)

Giải:

x

Bying some canned food (Mua món ăn đóng hộp)

Painting the house (Sơn nhà)

Buying a dog (Mua một nhỏ chó)

x

Buying candles (Mua nến)

x

Buying matches (mua diêm)

Hiring some đoạn phim movies (Thuê một vài đĩa phim)

x

Filling all buckets with water (Lấp đầy nước vào những xô chậu)

x

Buying a ladder (Mua một chiếc thang)

Washing your blankets (Giặt chăn)

x

Fixing the leak in the roof (Sửa những chỗ bị thủng bên trên mái nhà)

x

Tying the roof lớn the ground with pegs và ropes (Giữ căn hộ chắc dĩ nhiên với mặt đất với cọc cùng dây thừng)

Inviting some friends over for a dinner (Mời một vài ba người bạn đến bữa tối)

x

Checking all the window and door latches (Kiểm tra các chốt cửa sổ và cửa nhà)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant lớn buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành với một các bạn cùng lớp. Nói đến thứ mà các bạn nghĩ là bạn có nhu cầu mua và nên làm để chuẩn bị trước cơn bão: phân tích và lý giải tại sao. Những ý vào khung rất có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available. (Siêu thị đóng cửa và đồ ăn sẽ không có sẵn)

There may be a nguồn cut. (Có thể mất điện)

The water pipes may be damaged by the typhoon. (Đường ống nước có thể bị tàn phá bởi cơn bão)

There must be strong wind blowing. (Sẽ có gió lag mạnh)

Big trees may fall down. (Cây lớn rất có thể đổ)

It will be raining hard (Trời vẫn mưa siêu to)

Giải:

A:I think we should buy some canned food before a typhoon. (Tôi nghĩ chúng ta nên mua đồ ăn đóng hộp trước cơn bão)B:Yes, I think so too/ I agree with you.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Bảo Mật Owasp Là Gì, Owasp Là Gì

The market will be closed & no food will be available. (Tôi đồng ý. Cực kỳ thị đóng cửa và đồ ăn sẽ không có sẵn.)A:I think we should buy a ladder. (Tôi nghĩ bọn họ nên mua một chiếc thang)B:Why? For what? (Tại sao?)A:Just in case we need khổng lồ fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind. (Trong ngôi trường hợp chúng ta cần sửa mái nhà do trời đã mưa khôn cùng to. Và chúng ta cũng phải buộc chặt ngôi nhà vào mặt đất vì sẽ sở hữu được gió đơ mạnh.)B:OK. Why don"t we buy some matches và candles for there may be a nguồn cut. (Ok. Trên sao họ không thiết lập diêm và nến nhỉ vì có thể sẽ mất điện.)A:That"s my idea, too. & we should fill all buckets with water. (Đó cũng là ý của tôi. Và bọn họ nên đổ đầy nước những xô chậu.)B:That"s right because the water pipes may be damaged. (Đúng vậy vì đường ống nước hoàn toàn có thể bị hỏng.)A:Finally, I think we should kiểm tra all the window và door latches for the wind may be very strong. (Cuối cùng, tôi nghĩ họ nên kiểm tra những chốt cửa vày gió sẽ khá mạnh.)B: Alright! (Đúng vậy)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *