Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to lớn imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans và they had some success with these songs. Then they started writing their own songs & that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to lớn achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups và singers lớn write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 và they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them và tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.


Câu 1: The passage is mainly about__________.

A. Why the Beatles split up after 7 years

B. The Beatles’ fame & success

C. How the Beatles became more successful than other groups

D. Many people’s ability lớn sing a Beatles song


Câu hỏi : 211163
Đáp án : B
(0) phản hồi (0) lời giải

Giải chi tiết:

Đoạn văn hầu hết là về ______.

A. Vì sao nhóm The Beatles giải thể sau 7 năm

B. Khét tiếng và sự thành công của group The Beatles

C. Phương pháp nhóm The Beatles trở nên thành công hơn những nhóm khác

D. Những người có tác dụng hát một bài bác hát của tập thể nhóm The Beatles

Dẫn chứng: In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world... However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out.

=> chọn B


Câu 2: The four boys of the Beatles___________

A. Were at the same age

B. Came from a town in the north of England

C. Came from the same family

D. Received good training in music


Câu hỏi : 211164
Đáp án : B
(0) comment (0) giải thuật

Giải chi tiết:

Bốn con trai trai của group The Beatles ______.

A. ở cùng độ tuổi

B. Tới từ một thị xã ở phía Bắc nước Anh

C. Tới từ cùng một gia đình.

D. Nhận thấy sự huấn luyện giỏi về âm nhạc

Dẫn chứng: They were four boys from the north of England & none of them had any training in music.

=> giải đáp D sai, thông tin trong lời giải A, C không được đề cập đến trong bài.

=> lựa chọn B


Câu 3: The word “sensational” is closest in meaning to_________.

A. Shocking

B. Bad

C. Notorious

D. Popular


Câu hỏi : 211165
Đáp án : A
(0) bình luận (0) lời giải

Giải đưa ra tiết:

Từ "sensational" có ý nghĩa sâu sắc gần nhất với _____.

A. Sốc

B. Xấu

C. Hiển nhiên

D. Phổ biến

Sensational= Shocking (adj): đơ gân, tạo chú ý.

=> lựa chọn A


Câu 4: The first songs of the Beatles were _____.

A. Paid a lot of money

B. Broadcast on the radio

C.

Xem thêm:

Written by themselves

D. Written by black Americans


Câu hỏi : 211166
Đáp án : D
(0) bình luận (0) lời giải

Giải đưa ra tiết:

Những bài xích hát đầu tiên của Beatles _____.

A. Đã được trả tương đối nhiều tiền

B. Đã được phân phát sóng trên đài

C. Đã được viết bởi bao gồm họ

D. Đã được viết bởi người Mỹ domain authority đen

Đáp án A, B ko được đề cập mang đến trong bài.

Đáp án C sai. They started by performing & recording songs by black Americans

Dẫn chứng: Then they started writing their own songs and that was when they became really popular.

=> chọn D


Câu 5: What is not true about the Beatles?

A. They became famous when they wrote their own songs

B. They had a long stable career

C. The members had no training in music

D. They were afraid of being hurt by fans


Câu hỏi : 211167
Đáp án : B
(0) phản hồi (0) lời giải

Giải chi tiết:

Điều gì không đúng về The Beatles?

A. Chúng ta trở nên nổi tiếng khi họ viết bài xích hát của mình

B. Bọn họ đã gồm một sự nghiệp ổn định

C. Các thành viên đã không tồn tại sự huấn luyện và giảng dạy về âm nhạc

D. Họ sợ bị yêu mến tích bởi fan hâm mộ

Đáp án A đúng. Then they started writing their own songs và that was when they became really popular.

Đáp án C đúng. They were four boys from the north of England & none of them had any training in music.

Đáp án D đúng. Because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to lớn take their clothes as souvenirs

Dẫn chứng: The Beatles did not have a long career. => Họ không tồn tại một sự nghiệp lâu dài.

=> chọn B


Câu 6: The Beatles stopped their live performances because_________.

A. They spent more time writing their own songs

B. They did not want khổng lồ work with each other

C. They had earned enough money

D. They were afraid of being hurt by fans.


Câu hỏi : 211168
Đáp án : D
(0) comment (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:

The Beatles chấm dứt biểu diễn trực tiếp cũng chính vì _____.

A. Họ đã dành nhiều thời hạn hơn nhằm sáng tác bài xích hát của mình

B. Họ đã không muốn thao tác làm việc với nhau nữa.

C. Họ đang kiếm đủ tiền.

D. Họ sợ bị người ái mộ gây mến tích.

Dẫn chứng: They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them & tried to lớn take their clothes as souvenirs!

=> chọn D


Câu 7: The tone of the passage is that of________.

A. Neutral

B. Criticism

C. Admiration

D. Sarcasm


Câu hỏi : 211169
Đáp án : C
(0) bình luận (0) giải thuật

Giải bỏ ra tiết:

Giọng điệu của đoạn văn là ________

A. Trung lập

B. Phê phán

C. Ngưỡng mộ

D. Chế nhạo

Dẫn chứng: However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.

=> lựa chọn C


Chú ý:

Dịch bài đọc:

Trong trong thời gian 1960, The Beatles có lẽ rằng là đội nhạc pop lừng danh nhất trên nuốm giới. Kể từ đó, đã có khá nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, bởi vì vậy bao gồm lẽ hiện thời khó tưởng tượng được The Beatles đang gây chăm chú như núm nào vào thời điểm đó. Bọn họ là tư chàng trai từ bỏ phía bắc vương quốc anh và không ai trong số họ đang được huấn luyện về âm nhạc. Họ bước đầu bằng cách màn biểu diễn và thu âm những bài hát của tín đồ Mỹ da black và họ đang có một số trong những thành công cùng với những bài hát này. Sau đó, họ bước đầu viết bài bác hát của họ và đó là lúc họ trở bắt buộc nổi tiếng. The Beatles đã biến đổi nhạc pop. Bọn họ là team nhạc pop đầu tiên đạt được thành công xuất sắc lớn trường đoản cú những bài xích hát chúng ta tự viết. Sau đó tạo sự thông dụng với những nhóm nhạc với ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của chúng ta là vào thời điểm năm 1963 cùng họ chia ly năm 1970. Bọn họ dừng trình diễn trực tiếp vào năm 1966 cũng chính vì nó trở buộc phải quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng mang đến nỗi bọn họ vây quanh ban nhạc và nỗ lực lấy quần áo của mình làm quà lưu niệm! tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của mình vẫn lừng danh như khi bọn chúng mới giới thiệu lần đầu tiên. Trên khắp cố giới, các người có thể hát 1 phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *