S should have sầu PII:ai kia xứng đáng đúng ra bắt buộc làm cái gi trong vượt khứ đọng, mà lại thực tiễn đang không làm cho.

Bạn đang xem: It was careless of you to leave the windows open last night

Các giải đáp còn lại chưa hợp nghĩa:

A. Cậu tránh việc để các cửa sổ msinh hoạt vào buổi tối qua

B. Cậu thiếu cẩn trọng cho nỗi cậu đã để các hành lang cửa số msinh sống vào về tối qua.

Cấu trúc:S tobe so adj that S V O:ai kia quá ra sao đễn nỗi mà.

D. Cậu chắc hẳn rằng dường như không cảnh giác bởi vì cậu đang nhằm các hành lang cửa số msinh hoạt vào tối qua.

S migh have sầu PII:chắc rằng đã- chỉ một tiên đân oán vào thừa khứ đọng tuy thế không tồn tại cửa hàng.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions from 5 to 16.

The more ______ và positive you look, the better you will feel.


A. confidence


B.confident


C.confide


D.confidently


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions from 1 to lớn 2.


A. advises


B.raises


C.devises


D.goes


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ show the underlined part that needs correction in each of the following questions from 37 khổng lồ 39.

(A)The major goalsof primary education is (B)to achievebasic literacy (C)andnumeracy (D)aý muốn all students.


A. The major goals


B.khổng lồ achieve


C.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Mbbs Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Mbbs Và Md (Giáo Dục)


D.ahy vọng all students


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions from 5 to lớn 16.

_____the distance was too far và the time was short, we decided lớn fly there instead of going there by train.


A. To discover


B.Discovered


C.To have sầu discovered


D.Discovering


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions from 5 to 16.

Some snakes lay eggs, but ______ give birth to lớn live offspring.


A. others


B. the other


C.other


D.the others


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn show the underlined part that needs correction in each of the following questions from 37 to 39.

I believe sầu that (A)only veryself-confident, (B)knowledgevà attentive sầu students (C)will prefer100% of (D)eye tương tác time.


A. only very


B.knowledge


C.will prefer


D.eye tương tác time


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa học tại bigbiglands.com


*

Liên kết
tin tức Vietjaông chồng
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đang tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


VietJaông chồng

Bằng bí quyết ĐK, các bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập liên can tin nhắn các bạn ĐK để đưa lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Quý Khách chưa có tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng phương pháp đăng ký, chúng ta gật đầu với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


quý khách vui tươi vướng lại đọc tin sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
VietJachồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *