jam nghĩa là gì, có mang, những sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phân phát âm jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jam.

Bạn đang xem: Jam


Từ điển Anh Việt

jam

/dʤæm/

* danh từ

mứt

real jam

(trường đoản cú lóng) điều đắc ý, điều rất là trúc vị

* danh từ

sự kẹp chặt, sự ép chặt

sự ấn vào, sự tọng vào, sự nhồi nhét

chỗ đông người xum xuê, chỗ đông người tắc nghẽn

traffic jam: con đường tắc nghẽn; giao thông vận tải tắc nghẽn

sự mắc kẹt, sự kẹt (đồ vật...)

(thông tục) thực trạng khó khăn, tình núm khó xử, yếu tố hoàn cảnh bế tắc

(raddiô) nhiễu (lúc thu)

* ngoại đụng từ

ép chặt, kẹp chặt

khổng lồ jam one"s finger in the door: kẹp ngón tay làm việc cửa

((thường) + into) ấn vào, tọng vào, nhồi nhét, nhồi chặt

làm cho ùn tắc (con đường xá...)

(kỹ thuật) có tác dụng mắc kẹt, kẹt chặt, hãm kẹt lại; chêm, chèn

to jam the brake: hãm kẹt pkhô nóng lại

(raddiô) phá, có tác dụng nhiễu (một lịch trình phân phát tkhô nóng, làn sóng...)

* nội rượu cồn từ

bị chêm chặt, mắc kẹt, kẹt chặt (thành phần trang bị...)

bị ép chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt

(trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

jam

* kinh tế

mứt dẻo

* kỹ thuật

bị tắc

chèn

ép

tạo nhiễu

kẹt

làm kẹt

làm nhiễu

nén

ngàm

nhiễu

mắc kẹt

phá rối

sự chẹn

sự kẹt

xây dựng:

kèm chặt

cơ khí & công trình:

kẹt (cứng)

hóa học & vật liệu:

miết


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú mới hằng ngày, luyện nghe, ôn tập và soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm tìm và nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú nên tra cứu vào ô tra cứu kiếm cùng xem các tự được lưu ý chỉ ra dưới.lúc nhỏ trỏ vẫn nằm trong ô tìm kiếm kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch chuyển giữa các tự được gợi nhắc.Sau kia dìm (một đợt nữa) giúp xem chi tiết tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải search vào ô tìm kiếm tìm và xem những từ được gợi ý hiển thị dưới.Nhấp loài chuột vào từ bỏ ước ao coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn thêm các bạn sẽ không bắt gặp tự bạn muốn kiếm tìm trong list nhắc nhở,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *