*
*
*

*

Các thành phần nằm trong Báo cáo Kết quả Kinch doanh

Báo cáo tác dụng ghê doanh, hay còn được gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa các khoản thu nhập (doanh thu) cùng ngân sách trong từng kỳ kế tân oán. Bảng report này phản ánh tổng thích hợp thực trạng với công dụng vận động cấp dưỡng kinh doanh theo từng nhiều loại trong 1 thời kỳ kế toán với tình hình tiến hành nghĩa vụ đối với công ty nước. Báo cáo còn được áp dụng nhỏng một bảng chỉ dẫn để lưu ý doanh nghiệp vẫn chuyển động cố gắng nào sau đây.

Dưới đấy là một số trong những trường đoản cú vựng bao gồm giúp cho bạn hiểu sâu rộng một "Income statement" của một đơn vị quốc tế.

*

Consolidated statements of earnings & retained earnings: Báo cáo công dụng cung cấp kinh doanh và lợi tức đầu tư gìn giữ tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo công dụng tiếp tế marketing tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán hàng ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling & administrative sầu expenses: giá thành quản lý với cung cấp hàng

Advertising expenses: Chi phí quảng cáo

Lease payments: thanh hao toán chi phí thuê

Depreciation & amortization: Khấu hao

Repairs and maintenance: giá thành thay thế sửa chữa và bảo dưỡng

Operating profit: Lãi trường đoản cú vận động kinh doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập tự lãi tiền gửi

Interest expense: giá thành lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per comtháng share: Thu nhập trên cổ phiếu thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi tức đầu tư giữ lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận cất giữ vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at kết thúc of year: Lợi nhuận lưu giữ vào thời điểm cuối năm

quý khách hàng cũng rất có thể tìm hiểu thêm về trường đoản cú vựng vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN và BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *