*

Khi chia số a mang lại 12 ta được số dư là 9. Lúc đó:

A.

Bạn đang xem: Khi chia số tự nhiên a cho 12

a chia hết cho 4 mà lại không chia hết mang đến 3

B.a phân chia hết đến 3 nhưng mà không phân chia hết cho 4

C.a chia hết mang lại 5

D.a phân chia hết mang đến 9


*

Đáp án đề nghị chọn là: B

Vì a phân chia cho 12 được số dư là 9 nêna=12k+9(k∈N)

Vì12k⋮3;9⋮3⇒a=(12k+9)⋮3

Và12k⋮4;9không chia hết mang lại 4 nên a=12k+9không phân tách hết mang đến 4.

Vậy a phân tách hết đến 3 tuy thế không phân chia hết đến 4.


*

Khi chia số thoải mái và tự nhiên a mang lại 16, ta được số dư là 12. Hỏi a có chia hết đến 4 không? bao gồm chia hết mang đến 8 không?

A.

a không phân tách hết mang đến 4 nhưng phân tách hết đến 8

B.

a phân tách hết mang đến 4 và 8

C.

a không chia hết cho cả 4 với 8

D.

Xem thêm: Charter Capital Là Gì - Vốn Điều Lệ (Charter Capital) Là Gì

a phân chia hết cho 4, tuy vậy không phân tách hết mang lại 8

40

Trong 8 tháng đầu năm, một siêu thị bán được một 264 loại ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình từng tháng cửa hàng bán được 164 loại ti vi. Hỏi vào cả năm, trung bình mỗi tháng shop đó bán được bao nhiêu ti vi?

A.

164

B.

656

C.

160

D.

1920


Bài 1. Mang lại B=12+18+21+x với x ở trong N. Tìm đk của x để A phân chia hết đến 3, nhằm A không chia hết mang lại 3.

Bài 2. Tìm những chữ số a, b để:

a)Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

b) Số 735a2b phân tách hết cho cả 5 và 9 nhưng không phân tách hết cho 2.

c) 47a5b phân chia hết cho 5, chia cho 3 dư 1.

d) a851b chia hết 12

Bài 3. Khi chia số thoải mái và tự nhiên a mang đến 36 ta được số dư là 12 hỏi a có chia hết mang đến 4 không? bao gồm chia hết mang lại 9 không?


Dùng 3 vào 4 chữ số 0, 2, 4, 7hãy ghép thành các số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số thế nào cho các số đó:

a) phân chia hết cho 2

b) phân tách hết đến 5

c) chia hết mang đến 3

d) phân tách hết mang lại 9

e) phân chia hết mang lại 3nhưng không phân tách hết 9

f) phân tách hết cho 2nhưng không chia hết mang lại 5


Dùng 3 trong 4 chữ số 0,2,4,7 hãy ghép thành những số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số làm sao để cho các số đó:

a,Chia hết mang lại 2

b,Chia hết cho 5

c,Chia hết đến 3

d,Chia hết mang đến 9

e,Chia hết cho 3 dẫu vậy không chia hết 9

f,Chia hết cho 2 nhưng không phân tách hết cho 5


a, mang lại tổng A = 125 mũ 100 + 350 + x

Tìm điều kiện của x để A phân chia hết cho 5 ; nhằm A khôngchia hết mang đến 5 ;để A phân chia hết mang lại 2 ; để A không chia hết đến 2

b, phép chia n:12 có số dư là 9. Hỏi n phân chia hết cho 3 ko ? n chia hết mang lại 4 không ?

c, phép phân chia m:36 có số dư là 18. Hỏi m:(chia hết) đến 4 không; m phân chia hết mang đến 9 không

d,Chứng tỏ rằng với tất cả n nằm trong N thì 54n + 36 :(chia hết) 18, tuy thế không chia hết mang lại 30


Giúp bản thân nhoé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *