*
*
*
*
*
*
*
*

Quan liền kề sóng ngừng trên một tua dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tục là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, tốc độ truyền sóng bên trên dây là:


Trên một sợi dây bọn hồi đang xuất hiện sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn duy nhất giữa một nút sóng cùng vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là:


Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố kỉnh định, đang xuất hiện sóng dừng. Trên dây bao gồm một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng bên trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:


Một tua dây lũ hồi căng ngang, hai đầu cố gắng định. Bên trên dây bao gồm sóng dừng, vận tốc truyền sóng không đổi. Lúc tần số sóng trên dây là $42 Hz$ thì trên dây có $4$ điểm bụng. Tính tần số của sóng bên trên dây ví như trên dây tất cả $6$ điểm bụng.

Bạn đang xem: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì


Quan cạnh bên sóng dừng trên tua dây $AB$, đầu $A$ xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với tua dây (coi $A$ là nút). Với đầu $B$ tự do và tần số xấp xỉ của đầu $A$ là $22 Hz$ thì bên trên dây có $6$ nút. Ví như đầu $B$ thắt chặt và cố định và coi vận tốc truyền sóng của dây như cũ, để vẫn đang còn $6$ nút thì tần số xê dịch của đầu $A$ phải bởi bao nhiêu?


Một gai dây $AB$ lâu năm $100 cm$ căng ngang, đầu $B$ rứa định, đầu $A$ thêm với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa cùng với tần số $40 Hz$. Bên trên dây $AB$ gồm một sóng ngừng ổn định, $A$ được coi là nút sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là $20 m/s$. Kiếm tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, bao gồm cả $A$ với $B$.


Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở nhì đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây là 200Hz. Sóng truyền trên dây bao gồm tốc độ là


Một tua dây $AB$ dài $50 cm$. Đầu $A$ giao động với tần số $f = 50 Hz$. Đầu $B$ nỗ lực định. Trên dây $AB$ bao gồm một sóng ngừng ổn định, $A$ được xem là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là $1 m/s$. Hỏi điểm $M$ biện pháp $A$ một khoảng chừng $3,5 cm$ là nút hay bụng trang bị mấy tính từ lúc $A$ cùng trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng bao gồm cả $A$ với $B$.

Xem thêm:


Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là trăng tròn Hz thì trên dây bao gồm 3 bụng sóng. Mong trên dây gồm 4 bụng sóng thì phải


Trong ống sáo một đầu kín một đầu hở gồm sóng dừng với tần số cơ phiên bản là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tìm kiếm độ lâu năm của ống sáo.


Quan tiếp giáp trên một sợi dây thấy gồm sóng giới hạn với biên độ của bụng sóng là $a$. Tại điểm trên sợi dây giải pháp bụng sóng một phần tư bước sóng gồm biên độ giao động bằng:


Một tua dây lũ hồi căng ngang, đang xuất hiện sóng ngừng ổn định. Trên dây, $A$ là 1 trong điểm nút, $B$ là 1 trong điểm bụng sát $A$ nhất, $C$ là trung điểm của $AB$, với $AC = 10cm$. Biết khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị giữa nhị lần mà lại li độ dao động của thành phần tại $B$ bằng biên độ xấp xỉ của thành phần tại $C$ là $0,1s$. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:


Một sợi dây lũ hồi căng ngang, đang có sóng ngừng ổn định. Bên trên dây $A$ là một trong những điểm nút, $B$ là một trong điểm bụng sát $A$ nhất, $AB = 14 cm$, call $C$ là 1 điểm trong khoảng $AB$ bao gồm biên độ bởi một nửa biên độ của $B$. Khoảng cách $AC$ là:


Một dây bầy hồi $AB$ đầu $A$ được rung dựa vào một hình thức để tạo ra thành sóng ngừng trên dây, biết Phương trình xấp xỉ tại đầu $A$ là $u_A= acos100πt$. Quan gần cạnh sóng ngừng trên gai dây ta thấy trên dây gồm có điểm không phải là vấn đề bụng giao động với biên độ $b$ ((b e 0)) giải pháp đều nhau và cách nhau khoảng tầm $1m$. Cực hiếm của $b$ và tốc truyền sóng trên tua dây thứu tự là:


Một tua dây căng ngang với nhì đầu thay định, đang sẵn có sóng dừng. Biết khoảng cách xa độc nhất giữa hai phần tử dây xấp xỉ với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa độc nhất giữa hai phần tử dây xê dịch cùng trộn với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực lớn của một phần tử dây trên bụng sóng và tốc độ truyền sóng bên trên dây là


Sóng truyền bên trên một gai dây bầy hồi có hai đầu cố định và thắt chặt với bước sóng λ. Để trên dây gồm sóng giới hạn thì chiều dài của gai dây bằng


M, N và p. Là 3 vị trí cân nặng bằng liên tục trên một tua dây đang có sóng dừng mà các bộ phận tại đó xấp xỉ với thuộc biên độ bằng (sqrt 3 cm). Biết tốc độ tức thời của hai phần tử tại N và P vừa lòng (v_N.v_P ge 0); (MN = 40cm), (NP = 20cm), tần số góc của sóng là (20rad/s). Tốc độ dao động của phần tử tại trung điểm của NP khi gai dây có dạng một quãng thẳng bằng


Một gai dây lũ hồi căng ngang với nhì đầu cầm định. Sóng truyền bên trên dây có tốc độ không đổi cơ mà tần số f biến hóa được. Khi f nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng giới hạn với 4 bụng sóng. Giá bán trị nhỏ tuổi nhất của f bởi bao nhiêu để lên dây vẫn có sóng dừng?


Một sợi dây bầy hồi OM dài 120 cm tất cả hai đầu gắng định. Khi được kích thích dao động, bên trên dây sinh ra hai bụng sóng (với O với M là nhị nút), biên độ trên bụng là A. Trên điểm p. Gần O nhất giao động với biên độ (dfracA2) là

 


Để đo tốc độ truyền sóng v trên một tua dây bọn hồi AB, bạn ta nối đầu A vào một trong những nguồn xê dịch số tần số (f = 100,,Hz pm 0,02\% ). Đầu B được gắn chũm định. Người ta đo khoảng cách giữa hai điểm trên dây sớm nhất không dao động với kết quả (d = 0,02,,m pm 0,82\% ). Vận tốc truyền sóng trên gai dây AB là


Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây với hai đầu cầm cố định, một học sinh thực hiện nay như sau: tăng tần số của dòng sản phẩm phát xê dịch thì thấy rằng lúc sóng dừng lộ diện trên dây tương ứng với 1 bó sóng với 7 bó sóng thì tần số thu được thỏa mãn (f_7 - f_1 = 150,,left( Hz ight)). Lúc trên dây xuất hiện sóng giới hạn với 4 nút sóng thì vật dụng phát tần số hiện quý giá là

 


Trên một sợi dây bầy hồi căng ngang có tía điểm A, B với C làm thế nào cho AB = 1cm, BC = 7cm. Khi sóng dừng ra đời trên sợi dây với cách sóng (lambda = 12cm)và tần số f = 50Hz thì A là một nút sóng, B và C cùng giao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Gọi d1 với d2 theo thứ tự là khoảng cách lớn duy nhất giữa A cùng với B, và khoảng cách lớn duy nhất giữa A với C. Biết biên độ của điểm bụng là (a_B = 2cm), tỉ số (dfracd_2d_1) bằng


Hình vẽ mặt mô bỏng một đoạn của một tua dây đang sẵn có sóng dừng bất biến với cách sóng (lambda = 50cm) ở hai thời khắc khác nhau. Đường cong (M_1N_1) là đoạn sợi dây ở thời điểm thứ nhất, mặt đường cong (M_2N_2) là đoạn dây kia ở thời khắc thứ hai. Biết tỉ lệ thành phần các khoảng cách (dfracM_1M_2N_1N_2 = dfrac85) . Quý giá của (x) trên hình vẽ dao động là

*


Xét một sóng cơ truyền trên một dây bọn hồi cực kỳ dài tất cả bước sóng λ. Sau 1s, sóng truyền được quãng đường bởi L. Tần số của sóng này bằng


Sóng ngừng trên một gai dây với nhị đầu gắng định. Lúc tần số sóng là (f) thì trên gai dây bao gồm 10 nút sóng (kể cả nhị đầu). Ví như tần số sóng là (frac43f) thì trên dây bao gồm số bụng sóng là


Một gai dây lũ hồi nhiều năm 1,2m được treo lửng lơ trên một đề nghị rung. đề nghị rung hoàn toàn có thể dao động theo phương ngang cùng với tần số thay đổi được tự 50Hz đến 75Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. Xem đầu nối với phải rung là nút sóng khi có sóng giới hạn trên dây. Trong quá trình thay đổi tần số rung, số lần tạo nên sóng ngừng trên dây là


Đề thi thpt QG - 2020

Một sợi dây rất dài 96 cm căng ngang, có hai đầu A với B cố gắng định. M cùng N là hai điểm bên trên dây cùng với MA = 51 centimet và NA = 69 cm. Bên trên dây bao gồm sóng giới hạn với số bụng nằm trong vòng từ 5 bụng cho 19 bụng. Biết thành phần dây tại M cùng N xấp xỉ cùng trộn và thuộc biên độ. Hotline d là khoảng cách từ M tới điểm bụng ngay gần nó nhất. Quý hiếm của d ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Ống lâu năm hở một đầu. Nó được đóng ở đầu kia bằng một piston rất có thể di chuyển được dọc từ ống, như hình vẽ. Loa tạo nên âm thanh có tần số 550Hz được để gần đầu hở của ống. Piston được dịch chuyển dọc theo ống cùng nghe thấy âm thanh lớn sinh sống đầu hở khi khoảng cách L giữa piston cùng đầu hở của ống là 45cm. Tốc độ âm thanh vào ống bởi (330m.s^ - 1). Khẳng định tần số thấp nhất mà âm phân phát ra trong ống gồm chiều dài (L = 45cm).

*


Sóng ngừng truyền trên gai dây PQ. Biết P, R, Q là nút sóng. S cùng T là nhì điểm bên trên dây phương pháp R một khoảng tầm x như hình vẽ. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng về xê dịch của nhị điểm S cùng T?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *