Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Em ko bắt buộc hỏi bình thường chung những điều đó. Vì đối với từng một bài bác tân oán thì lại không giống.

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn tất cả hổn hợp có 2 khí là merã và etilen đi qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau bội phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng lên m gam với bao gồm V lít khí thoát ra...

VẬY trong bài tân oán này, m gam brom tăng lên là vì đâu???

Chính là do khí etilen làm phản ứng với brom, bắt buộc đã biết thành giữ giàng ngơi nghỉ vào bình brom. Khí merã ko bội nghịch ứng thì vẫn bay ra bên ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín cất 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một không nhiều bột Ni. Nung rét bình sau một thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ khí Y vào hỗn hợp brom dư thì có 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ kân hận của Z đối với H2 bởi 4,5. Vậy cân nặng bình đựng dung dịch brom tạo thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam


Đáp án C

Một bình bí mật đựng 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một không nhiều Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì gồm 0,04 mol hhZ thoát ra. dZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối hận lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam


Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, trọng lượng bình sau bội nghịch ứng tăng 56 gam. Vậy phương pháp phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.


35. Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X bao gồm echảy,propan và propen qua dd brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích erã , propan cùng propen theo lần lượt là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - trăng tròn - 50 = 30%


Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả erã, propan với propen qua hỗn hợp brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại lấy đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích echảy, propan với propen theo lần lượt là

A. 30%, 20%, 1/2.

B. 20%, một nửa, 30%.

C.

Xem thêm: Font-Weight Là Gì - Kiến Thức Về Css (P7): Thuộc Tính Font

50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.


cân nặng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

Có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 1/2

Đáp án D.


Cho axetilen vào trong bình hỗn hợp brom dư. Khối hận lượng bình tăng thêm a gam, a là cân nặng của

A. hỗn hợp brom

B. cân nặng brom

C. axetilen

D. brom với khí axetilen


Cho 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) hỗn hợp X (tất cả C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ kăn năn đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì bay thoát khỏi bình 4,48 lkhông nhiều (đktc) khí Z có tỉ kân hận đối với H2bởi 11,5. Kăn năn lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.


Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Cho 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (tất cả C2H2, C3H4, C2H4, H2) gồm tỉ kăn năn đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung lạnh nhận được các thành phần hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lkhông nhiều (đktc) khí Z gồm tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam


Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Cho 22,4 lít khí (đktc) tất cả hổn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ kăn năn đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì bay ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối hận đối với H2 bởi 11,5. Kăn năn lượng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.


Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam


Dẫn 6,72 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí bao gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy cân nặng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về cân nặng của từng hiddro cacbon bao gồm trong hỗn hợp ?


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *