Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biết cân nặng riêng rẽ của rượu etylic nguyên ổn hóa học 0,8g/ml, năng suất lên men là 96%, cân nặng glucozơ dùng làm pha trộn 200 lkhông nhiều dung dịch rượu etylic 30° là

A.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của rượu etylic

90,16 kg

B. 93,91 kg

C. 97,83 kilogam.

D. 187,83 kg.


*

*


Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:

( C 6 H 5 O ) n → xt C 6 H 12 O 6 → xt C 2 H 5 OH

Để điều chế 10 lít rượu etylic 46o yêu cầu m kg gạo (cất 75% tinc bột, sót lại là tạp hóa học trơ). Biết hiệu suất của tất cả quá trình là 80% cùng cân nặng riêng biệt của ancol etylic ngulặng chất là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800


Ancol etylic được pha chế bằng cách lên men tinch bột theo sơ đồ:

( C 6 H 10 O 5 ) n → x t C 6 H 12 O 6 → x t C 2 H 5 O H

Để pha trộn 10 lít rượu etylic 46o phải m kilogam gạo (đựng 75% tinh bột, còn sót lại là tạp hóa học trơ). Biết hiệu suất của tất cả quy trình là 80% cùng khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800


Ancol etylic được pha chế bằng phương pháp lên men tinc bột theo sơ đồ:

(C6H10O5)n → x t C6H12O6 → x t C2H5OH

Để pha trộn 10 lkhông nhiều rượu etylic 46° bắt buộc m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn sót lại là tạp chất trơ). Biết công suất của tất cả quá trình là 80% và cân nặng riêng của ancol etylic ngulặng hóa học là 0,8g/ml. Giá trị của m là

A. 6,912.

B. 8,100

C. 3,600

D. 10,800


Ancol etylic được pha trộn bằng cách lên men tinc bột theo sơ đồ:

(C6H10O5)n → x t C6H12O6 → x t C2H5OH.

Để điều chế 10 lít rượu etylic 46° nên m kg gạo (đựng 75% tinch bột, còn sót lại là tạp hóa học trơ). Biết hiệu suất của tất cả quá trình là 80% và trọng lượng riêng rẽ của ancol etylic nguim hóa học là 0,8g/ml. Giá trị của m là:

A. 6,912.

B. 8,100.

Xem thêm: " Switchboard Server Là Gì ? Vấn Đề Về Switchboard Trong Doanh Nghiệp

C. 3,600.

D. 10,800.


Lên men m kilogam gạo cất 80% tinh bột pha chế được 10 lkhông nhiều rượu (ancol) etylic 36,80. Biết hiệu suất cả quá trình pha chế là một nửa và khối lượng riêng rẽ của rượu nguim chất là 0,8 gam/ml. Giá trị của m là

A. 8,100

B. 12,960

C. 20,250

D. 16,200


Lên men m kg glucozơ đựng trong nước quả nho được 100 lít rượu chát 10 o . Biết năng suất của bội nghịch ứng lên men là 95%, ancol etylic ngulặng hóa học gồm khối lượng riêng biệt là 0,8g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ bao gồm đường glucozơ. Giá trị m sát nhất với giá trị nào sau đây?

A. 17,0

B. 17,5

C. 16,5

D. 15,0


Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu nho 100. Biết năng suất của bội phản ứng lên men là 95%, ancol etylic ngulặng chất bao gồm trọng lượng riêng là 0,8g/ml. Giả thiết rằng nội địa quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị m ngay gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 17,0

B. 17,5

C. 16,5

D. 15,0


Cho 2,5 kilogam glucozơ cất 20% tạp hóa học lên men chiếm được V ml hỗn hợp rượu (ancol) etylic 40°. Biết rượu (ancol) etylic nguyên ổn chất gồm trọng lượng riêng 0,8 g/ml với vào quá trình sản xuất, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là

A. 3194,4 ml

B. 2785,0 ml.

C. 2300,0 ml.

D. 2875,0 ml.


Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic ngulặng chất bao gồm trọng lượng riêng biệt 0,8 g/ml với vào quy trình sản xuất, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *