Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là


+) nO = nCO

+) chú ý vào giải đáp thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT


nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào câu trả lời thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92

Nhận xét nào sau đây về phản nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp lão hóa - khử được bố trí theo lắp thêm tự tăng ngày một nhiều tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các thử nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) đến thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, gần như thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết thứ tự vào dãy cầm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim các loại đều công dụng được với dung dịch HCl mà lại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhị muối trong X cùng hai kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu láo hợp có Fe cùng Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Nhì muối vào X là


Kim một số loại M bội nghịch ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn có ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối hạt X. Mang đến M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Mang lại Cl2 công dụng với dung dịch muối Y thu được muối X. Kim loại M là


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung lạnh đựng các thành phần hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Mang lại Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. đưa sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm những kim một số loại được pha chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp chất nóng tan của chúng là:


Cho sơ thứ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ vật trên, mỗi mũi tên là một trong phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là phần lớn chất làm sao sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số ngôi trường hợp mở ra ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong đúng theo chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản nghịch ứng thu được 23,0 gam hóa học rắn và thể tích các thành phần hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 bội nghịch ứng đầy đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg với Al, chiếm được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là


Hòa tan hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của tệ bạc vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, nhận được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bội bạc trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Ag phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 ) với dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X có FeCl2 cùng CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 13,6 gam muối bột khan. Tổng trọng lượng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2 bội nghịch ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn tất cả CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn phù hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than lạnh đỏ, thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 cùng H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau bội nghịch ứng là


Sự ăn uống mòn kim loại là sự hủy diệt kim loại hoặc kim loại tổng hợp do tính năng của các chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong các số đó kim các loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Caregiver Là Gì Trong Tiếng Việt? Caregiver Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực tiếp nối các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó kim một số loại bị làm mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron di chuyển từ rất âm cho cực dương.

Thí nghiệm 1: thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào ly đựng dung dịch H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc nối tiếp với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh đúng theo kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *