one of the joints in the hand where your fingers bend, especially where your fingers join on to the main part of your hand

Bạn đang xem: Knuckle là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


I ventured khổng lồ enquire why he found it was necessary lớn borrow that amount and once more felt the ruler on my knuckles.
Some district health authorities could soon have sầu their knuckles rapped unless there is a drop in the infant mortality rate.
The landlord will receive sầu a rap over the knuckles, & only then will the enforcement procedure commence.
If they subsequently appeared before a magistrate, they would receive sầu a verbal rap over the knuckles và a conditional discharge.
These rules applied lớn glove sầu fighting as bare knuckle contests mercifully began khổng lồ fade inkhổng lồ obscurity.
I know it is illegal but there is a growing movement for underground bare knuckle fighting & it happens whether we like it or not.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tốt của các bên trao giấy phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về vấn đề này

Xem thêm: Tế Bào Gốc Tiếng Anh Là Gì ? Tế Bào Gốc Trong Tiếng Anh Là Gì

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *