Câu 10857: Lần lượt chiếu vào catot của một tế bào quang điện những bức xạ năng lượng điện từ gồm bức xạ tất cả bước sóng λ1=0,26 µm với bức xạ tất cả bước sóng λ2=1,2 λ1 thì vận tốc thuở đầu cực đại của các electron quang điện bứt ra tự catot theo thứ tự là v1 với v2 cùng với v2= ¾ v1. Số lượng giới hạn quang điện λ0 của kim loại

A.

Bạn đang xem: Lần lượt chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng

1,00 µm

B.

Xem thêm:

0,42 µm

C. 1,45 µm

D. 0,90 µm


Giải đưa ra tiết:

Ta có: 

*
=> λ0= 0,42μm


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *