Đề bàiLời tâu của Tiết Tổng tạo nên điều gì?" Giao Chỉ … khu đất rộng, fan nhiều, hiểm trngơi nghỉ ô nhiễm và độc hại, dân xứ đọng ấy rất dễ dàng làm loạn, khôn xiết cực nhọc kẻ thống trị.”Phương pháp điệu - Xem bỏ ra tiếtphụ thuộc vào sgk Lịch sử 6 trang 56 nhằm tư duy trả lời.Lời giải...

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

”Giao Chỉ … đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó khăn cai trị.”


Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*
*


Lời giải bỏ ra tiết

Lời tâu của Tiết Tổng muốn nói: Nhân dân ta thường xuyên ổn nổi dậy ở nhiều nơi, rất cạnh tranh cai trị.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *