BÁO CÁO THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ với tên học sinh: ………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 8 bài 11 có đáp án

Lớp: …………………………….

1. Trả lời câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT vật dụng Lí 8:

Bạn vẫn xem: Mẫu báo cáo thực hành vật dụng lý 8 bài 11


Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng rẽ của hóa học lỏng, đối chọi vị: N/m3, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm phần chỗ, 1-1 vị: m3.

Xem thêm: Trộn 2 Dung Dịch Agno3 0 42M Và Pb(No3)2 0,36M Với Thể Tích Bằng Nhau Thu

Câu C5 trang 53 VBT thiết bị Lí 8: Muốn kiểm hội chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần được đo các đại lượng sau:

Lời giải:

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo

Trọng lượng p của đồ vật (N)

Hợp lực F của trọng lượng cùng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thứ khi thiết bị được nhúng ngập trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét: FA = p – F (N)

1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết trái trung bình:

*

3. Hiệu quả đo trọng lượng của phần nước hoàn toàn có thể tích bởi thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo

Trọng lượng P1 (N)

Trọng lượng P2 (N)

Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN = P2 – P1 (N)

1 1 1,7 0,7
2 1 1,8 0,8
3 0,9 1,8 0,9
*

4. Dấn xét tác dụng đo cùng rút ra kết luận

+ kết quả đo bao gồm sai số, vày có những sai sót trong quá trình đo, hoặc vì chưng đọc sai giá trị lực kế.

+ Kết luận: Nếu bỏ qua mất sai số trong quy trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét bao gồm độ lớn bằng trọng lượng phần hóa học lỏng bị vật chiếm phần chỗ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *