a person that is not very good at something or not very good at anything in particular, or something that is not very good:

Bạn đang xem: Mediocre là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự bigbiglands.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


He rendered the utmost service in destroying the exaggerated reputations of the mediocrities of his time, but his judgment was sometimes at fault.
In other words, you have sầu rejected responsibility in favour of solidarity, và you have sầu dismissed solidarity in favour of greed, mediocrity and accounting.
Surely it is not the standardisation of mediocrity but the ineunique of individuality which makes for progress.
Institutions which bởi vì not change their structure as they grow run obvious risks of loss of personal contacts & mass mediocrity.
Democracy has too often meant the triumph of mass thinking, mass behaviour và a rather dull cấp độ of mediocrity.
Although consensus politics was inherent in it, "in reality this degenerates into compromise & mediocrity".
When they have sầu reached mediocrity in a competitive age, they have had to lớn vị something about it or go out of business.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Đơn Vị Nm Là Gì ? 1 Angstrom Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Um, Nm 1 Angstrom Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Um, Nm

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *