Câu 294337: Một ankan tạo ra dẫn xuất monoclo trong số ấy clo chỉ chiếm 33,33% về trọng lượng. Công thức phân tử của ankan đó là:

A.

Bạn đang xem: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo

C4H10 

B. C3H8 

C.

Xem thêm: Cải Mầm Tiếng Anh Là Gì ? Tên Các Loại Rau Mầm Tiếng Anh Là Gì ?

C5H12

D. C2H6


Đặt cách làm của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+ Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

Ta tất cả trong dẫn xuất monoclo thì clo chiếm 33,33% về kăn năn lượng

(\% Cl = 35,5 over 14n + 36,5.100\% = 33,33\% Rightarrow n = ?)


Giải đưa ra tiết:

Đặt công thức của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+ Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

Ta có trong dẫn xuất monoclo thì clo chiếm phần 33,33% về khối lượng

(eqalign và \% Cl = 35,5 over 14n + 36,5.100\% = 33,33\% cr và Rightarrow 3550 = 466,62n + 1216,545 cr và Rightarrow 466,62n = 2333,455 cr & Rightarrow n = 5 cr )

→ Công thức phân tử của ankan là C5H12.

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *