Hãy nhập thắc mắc của bạn, bigbiglands.com vẫn tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Ví như không vừa lòng với những câutrả lời tất cả sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật cóMột bể nước hình dáng hộp chữ nhật có size ở trong lòng bể là : chiều nhiều năm 2m , chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 1m.Mức nước vào bể cao bởi 4 phần 5 chiều cao của bể.Hỏi trong bể tất cả bao nhiêu lít nước ? (1dm3=1lit)
Chiều cao của mực nước vào bể là:

1 x(frac45)= 0,8 ( m )

Thể tích nước vào bể là:

2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 (m(^3))

Đổi : 2,4 m(^3)= 2400 dm(^3)

Vậy vào bể bao gồm 2400 lít nước.

Đáp số: 2400 lít nước

 

 

 
chiều cao của mứcnước trong bể là:

1 : 5 x 4 = 0,8 ( m )

trong bể có số nước là:

2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 ( m3)

Đổi: 2,4 m3 = 2400 dm3 = 2400 l

Đáp số : 2400 l nước


thể tích.................................là

2x1,5x1=3

đổi 3m3=3000dm3=3000l

trong bể............................là

3000 phân chia 5x4=2400

đáp số ;2400


Chiều cao mức nước trong bể là:

1x4/5=0,8(m)

Thể tích nước trong bể là:

2x1,5x0,8=2,4(m3)

Đổi:21,4m3=2400dm3

Đáp số:2400dm3


mk là công nghệ lớp 5a trườngLý thường xuyên Kiệt

thể tích là

2*1,5*1=3 m3=3000dm3

số l nước vào bể là

3000*4/5 (4 phần 5) =2400m3=2400l

Đáp số : ....

Xem thêm: Omg Nghĩa Là Gì? Oh My God Hay Ôi Omg Tiếng Việt Nghĩa Là Gì


Chiều cao mực nước là :

1 x 4/5= 0,8

Thể tích của nước là :

2 x 1,5 x 0,8 = 2,4

2,4 m3 = 2400dm3

2400dm3 = 2400 lít nước

Đáp số : 2400 lít nước

k góp mình nhé


2400l dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
Một bể nước ngoài mặt hộp chữ nhật có kích thước ở trong tâm địa bể là chiều lâu năm 2m,chiều rộng 1,5m,chiều cao 1m.Mức nước sống trong bể cao bởi 4 5 chiều cao của bể.Hỏi vào bể gồm bao nhiêu lít nước 1dm3 1 lít Đọc tiếp...

Chiều cao mức nước trong bể :

(1 imesfrac45=0,8left(m ight))

Trong bể có :

0,8x2x1,5=2,4(m3)=2400 lít

Đ/S:........

#H


Một bể nước những thiết kế hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòngbể là chiều nhiều năm 2m,chiều rộng 1,5m,chiều cao 1m.Mức nước sinh sống trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể.Hỏi trong bể gồm bao nhiêu lít nước?(1dm3=1 lít)

Đọc tiếp...
kiểm soát Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *