*

Bạn đang xem: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật

1 bể nước kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm các form size trong lòng bể là 1,8m;1,5m;1,2m.Trong bể đang cất nước chỉ chiếm 75 xác suất thể tích lòng bể.Hỏi trong thâm tâm bể đang sẵn có bao nhiêu lít nước


*

Thể tích bồn nước đó là :

1,8x1,5x1,2=3,24(m(^3))

3,24m(^3)=3240dm(^3)=3240l

Trong lòng bể đang xuất hiện số lít nước là :

3240:100x75=2430(l)

Đáp số : 2430l nước


*

Một bể dạng hìnhhộp chữ nhật bao gồm các kích thước trong lòng bể là:chiều lâu năm 2m,chiều rộng lớn 1,8m và độ cao 15 dm.Bể đang cất nước chiếm phần 75% thể tích bể.Hỏi bể sẽ chứa từng nào lít nước?(1dm3=1l)


một bể nước ngoài mặt hộp chữ nhật bao gồm các size trong lòng bể là:chiều dài 1,8m;chiều rộng 1,2m;chiều cao bằng trung bình cùng của chiều dài cùng chiều rộng.lượng nước vào bể chiếm 75 % thể tích lòng bể.hỏi bể đang xuất hiện bao nhiêu lít nước


Xem thêm: Đơn Phúc Khảo Là Gì ? Chấm Phúc Khảo Lại Có Giúp Điểm Thi Cao Hơn?

Một bể có ngoài mặt hộp chữ nhật gồm các form size trong lòng bể là chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,8m và độ cao 15dm. Bể đang đựng nước chiếm 75% thể tích bể . Hỏi bể sẽ chứa bao nhiêu lít nước? ( 1dm3= 1 lít )


một bể nước dạng hình hộp chữ nhật bao gồm các size trong lòng bể là 1,8 ; 1,2 và 1,5 . Trong bể đang đựng nước chỉ chiếm 75% thể tích trong tim bể . Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?


Một bể nước làm ra hộp chữ nhật có các kích cỡ trong lòng bể là chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng 1,2m, chiều caco bởi trung bình cùng của chiều dài và chiều rọng. Số lượng nước trong bể chỉ chiếm 75% thể tích lòng bể. Hỏi trong bể đang chứa từng nào lít nước ?


một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật có kích cỡ trong lòng bể là chiều dài 2m, chiều rộng 1,8m, độ cao 15dm bể đang cất nước chiếm 75% thể tích bể. Hỏi bể đang chiếm từng nào lít nước?


Một bồn tắm dạng HHCN tất cả các kích cỡ trong lòng bể là : chiều nhiều năm 1,8m và chiều rộng 1,2m.Trong bể đang chứa 2430l nước,chiếm 75% thể tích bể.Hỏi giả dụ bể đựng đầy nước thì mực nước cao bao nhiêu m

Where"s kỹ năng ?


Một bể mẫu thiết kế hộp chữ nhật gồm các form size trong lòng bể là : chiều nhiều năm 2 m, chiều rộng lớn 1,8 m và độ cao 15 dm.Bểđang đựng nước chỉ chiếm 75% thể tích bể.Hỏi bểđang chứa bao nhiêu lít nước ?


Một bể nước mẫu mã hộp chữ nhật gồm các form size trong lòng bể là chiều lâu năm 1,8m ; chiều rộng lớn 1,2m; độ cao bằng trung bình cộng của chiều dài cùng chiều rộng. Số lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích lòng bể.Hỏi vào bể đang có bao nhiêu lít nước.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *